ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά

Σύστημα Πυρόσβεσης Τοπικής Εφαρμογής για χρήση σε χοάνες μαγειρείων. Η αυτόματη ενεργοποίηση επιτυγχάνεται μέσω του ειδικού θερμοσωλήνα. Το εν λόγω σύστημα φέρει ως κατασβεστικό υλικό αφρό με εμπορική ονομασία «RÜHL FAVORIT HOME», το οποίο έχει έγκριση αποδοχής από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος  (Αριθμ. Πρωτ : 56737 Φ. 701.6, ΑΔΑ 4ΙΙΕΙ-ΒΘ,  ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του χημικού υγρού με την εμπορική ονομασία «Rühl Favorit Home» παρασκευής της «Rühl Feuerloschmittel Gmbh» κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας»). Οι γενικές αρχές των εν λόγω συστημάτων διέπονται από το πρότυπο NFPA 17A

Ο αφρός «RÜHL FAVORIT HOME» που χρησιμοποιείται στο παρόν σύστημα, έχει περάσει επιτυχώς όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές και φέρει πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό MPA Dresden Γερμανίας, σύμφωνα πάντοτε με το πρότυπο ΕΝ 3-7:2004 + A1:2007.

Κατά την επαφή με τα μαγειρικά λίπη δημιουργεί ένα σαπωνοποιημένο στρώμα, το οποίο παρεμποδίζει το οξυγόνο να έλθει σε επαφή με την φωτιά, ψύχει την περιοχή και εκμηδενίζει τις πιθανότητες ανάφλεξης. Το χαμηλό επίπεδο οξύτητας (pH8,5) αποτρέπει την καταστροφή επιφανειών κατασκευασμένων από ανοξείδωτο ατσάλι.

Η υποχρέωση για εγκατάσταση συστημάτων κατάσβεσης F αφορά εστιατόρια-μαγειρεία όπου χρησιμοποιούνται μαγειρικά έλαια, σε ποσότητα άνω των 10lt. Οι περιπτώσεις εστιατορίων, όπου γίνεται χρήση όγκου λαδιού κάτω των 10lt μπορούν απλά να καλυφθούν με τη χρήση φορητών μας πυροσβεστήρων αφρού για λίπη & έλαια 2lt με κατασβεστική ικανότητα 25F (κατάσβεση 25lt λαδιού).

Description

 draft_500Η «καρδιά» του συστήματος αυτόματης κατάσβεσης για επαγγελματικές κουζίνες είναι το ειδικό σωληνάκι-αισθητήρας που λειτουργεί σαν ανιχνευτής θερμότητας και πυρκαγιάς.  Το υπό πίεση σωληνάκι-αισθητήρας είναι πλήρως ελαστικό, ειδικά σχεδιασμένο ώστε ν’ αντέχει στις πιο αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος και μπορεί να καλύψει όλη την πιθανή περιοχή κινδύνου. Με την εκδήλωση πυρκαγιάς και την κατακόρυφη αύξηση της θερμότητας, το σωληνάκι διαρρηγνύεται στο θερμότερο σημείο. Μέσω της αποσυμπίεσης, το κλείστρο της φιάλης ενεργοποιείται και θέτει σε λειτουργία το σύστημα κατάσβεσης. Δεν απαιτείται καμία εξωτερική ενέργεια ή ηλεκτρικό ρεύμα για την ανίχνευση ή την ενεργοποίηση

Το σύστημα είναι πλήρως αυτόνομο και δεν απαιτεί ηλεκτρική ισχύ ή σύνδεση με παροχή νερού.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με την εκδήλωση φλόγας και την υπέρμετρη αύξηση θερμότητας, το υπό πίεση σωληνάκι διαρρηγνύεται και μέσω αποσυμπίεσης ανοίγει το κλείστρο του πυροσβεστήρα. Το κατασβεστικό υλικό απελευθερώνεται μέσω του εγκατεστημένου χαλκοσωλήνα και των ειδικά σχεδιασμένων ακροφυσίων που εστιάζουν τις πιθανές περιοχές κινδύνου. Είναι ευέλικτο και γρήγορης δράσης.

Τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται το περιγραφόμενο σύστημα κατάσβεσης F είναι τα εξής :

  • Χαλύβδινα κελύφη πυροσβεστήρων χωρητικότητας 6 και 9lt αφρού με εσωτερική αντιδιαβρωτική επίστρωση.
  • Ορειχάλκινα επινικελωμένα κλείστρα χαμηλής πιέσεως λειτουργίας με ενσωματωμένο μανόμετρο, ειδικά σχεδιασμένα για πνευματική ενεργοποίηση μέσω σωλήνα ανίχνευσης.
  • Σωληνάκι ανίχνευσης πυρκαγιάς, χρώματος μαύρου.
  • Βύσμα (αντάπτορα) τελειώματος γραμμής σωλήνα ανίχνευσης με ενσωματωμένο μανόμετρο για τον έλεγχο της ετοιμότητας και ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης.
  • Ακροφύσια εκτόξευσης αφρού, ειδικά σχεδιασμένα και διαμορφωμένα για την επίτευξη κάλυψης όλων των αναγκών.
  • Διακόπτης (μπουτόν) χειροκίνητης ενεργοποίησης συστήματος 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα συγκροτήματα των πυροσβεστήρων μας 6 και 9lt αφρού για κατάσβεση πυρκαγιών που προκαλούνται από λίπη & έλαια, φέρουν τις εξής πιστοποιήσεις από τον διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ Φορέα ελέγχου την ΕΒΕΤΑΜ :

  • Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ37:2004+A1:2007 (συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης αξιολόγησης της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 3-6 τροπ. 1:1999).
  • Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/EΚ – modul B (συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς την Ενότητα Δ, διασφάλισης ποιότητας παραγωγής σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/EΚ).
  • Βεβαίωση επιτυχίας των δοκιμών κατάσβεσης F σύμφωνα με την παράγραφο 15.4 του ΕΝ3-7:2004+A1:2007.
  • Επιπλέον, οι πυροσβεστήρες 6 και 9lt αφρού φέρουν : Πιστοποιητικό επιτυχών δοκιμών διηλεκτρικής αντοχής εκδοθέν από το Κέντρο Δοκιμών Έρευνας & Προτύπων (ΚΔΕΠ).

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ”