ΑΜΠΟΥΛΑ ΒΟΝΡΕΤ

Η αμπούλα BONPET, περιέχει 600 ml χημικού υγρού σε αεροστεγώς κλεισμένη γυάλινη αμπούλα με πάχος γυαλιού 1 mm και διαστάσεις Ø 80 x 280 mm, ολικό βάρος 1030 gr και δεν είναι υπό πίεση (δεν περιέχει προωθητικά αέρια)

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά

Description

Το υλικό που περικλείεται στην αμπούλα Bonpet είναι απολύτως ασφαλές, διότι δεν περιέχει τοξικές ουσίες που θα αποτελούσαν κίνδυνο για την υγεία. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Κατά την χρήση της συσκευής με φωτιά δημιουργούνται προϊόντα αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ) που επίσης είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο τα ζώα και το περιβάλλον, κάτι το οποίο έχει πιστοποιηθεί από διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα και Ευρωπαϊκά εργαστήρια.
Η αμπούλα ΒΟΝΡΕΤ είναι κατάλληλη για κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας Α (ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), Β (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), C (ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), F (ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ) και επίσης για κατάσβεση πυρκαγιών Ε ηλεκτρικού εξοπλισμού τάσεως έως και 60.000 Volt (δηλαδή μέχρι και μετασχηματιστές δικτύου διανομής υψηλής τάσης) χωρίς να προκαλεί βραχυκυκλώματα.
Η αμπούλα ΒΟΝΡΕΤ κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου απαιτείται ως αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής, με διάρκεια ζωής 10 έτη.
Το πλεονέκτημα της αμπούλας είναι ότι δεν χρειάζεται καμία συντήρηση σε όλη τη διάρκεια ζωής της διότι δεν περιέχει προωθητικά αέρια, δεν απαιτείται ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος, δεν απαιτεί αισθητήρες ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για την ενεργοποίηση της.
Δεν προκαλεί καμία βλάβη σε μηχανήματα και σε ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς και δεν αφήνει υπολείμματα.
Έγκριση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 22734 Φ.701.6/30-4-2007.
Έγκριση Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 4232/06/08 04-03-2008.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για να υπολογίσουμε τον καλυπτόμενο χώρο από τις αμπούλες αυτόματης πυρόσβεσης BONPET πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν ότι κάθε αμπούλα καλύπτει 4m2 (τετραγωνικά μέτρα) ή 8m3 (κυβικά μέτρα) ενός κλειστού χώρου, όταν τοποθετηθεί σε 2m μέτρα ύψος πάνω από την προστατευόμενη επιφάνεια.
Για κατάσβεση των πυρκαγιών κατηγορίας Β (δηλ. εύφλεκτα υγρά), κάθε αμπούλα καλύπτει 2m2 (τετραγωνικά μέτρα) και η αποδοτικότητα εξαρτάται από τις ιδιότητες του υγρού που καίγεται.
Οι αμπούλες αυτόματης πυρόσβεσης BONPET φυσικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως συμπληρωματικά μέσα στα υπάρχοντα συστήματα πυρόσβεσης ενός μεγάλου χώρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αμπούλες BONPET τοποθετούνται στα σημεία που παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου πυρκαγιάς (δηλαδή στα σημεία που μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά).
Οι αμπούλες αυτόματης πυρόσβεσης BONPET μπορούν να προστατέψουν αποτελεσματικά χώρους με μικρό κυβικό όγκο σβήνοντας τη φωτιά στο ξεκίνημά της.
Τοποθετώντας τις αμπούλες μέσα ή επάνω σε ηλεκτρικούς πίνακες, πάνω από ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, κάτω από απορροφητήρες κλπ, αποτρέπουμε μεγαλύτερες καταστροφές από την εξάπλωση της φωτιάς. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα σημεία αυτά είναι αδύνατον να καλυφθούν από συστήματα ογκομετρικής τεχνικής (ολικής κατάκλισης κλπ) λόγω ασύμφορου κόστους, από αυτά όμως στατιστικά ξεκινούν οι περισσότερες πυρκαγιές.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ: BONPET Συσκευή Αυτόματης Πυρόσβεσης
ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1030 gr.
ΒΑΡΟΣ ΑΜΠΟΥΛΑΣ: 830 gr.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø 80 x 280 mm.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 600 cm3.
ΤΥΠΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ: Γυαλί ασφαλείας.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: Υγρό που μετασχηματίζεται σε αέρια μορφή όταν θερμαίνεται.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αυτόματη ενεργοποίηση όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 85-90 °C, χωρίς απαίτηση εξωτερικής τροφοδοσίας. Δυνατότητα και χειροκίνητης ενεργοποίησης (Bonpet triggering device).
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ: Συνδυασμένος: γρήγορης αποβολής οξυγόνου από την καιόμενη επιφάνεια, παραγωγή προστατευτικού φιλμ που αποτρέπει την περαιτέρω ανάφλεξη.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον, αβλαβές για τον άνθρωπο και τα ζώα
ΟΓΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΙΑΛΗ: 8 m3.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 10 χρόνια.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Όταν το υγρό ΒΟΝΡΕΤ έρθει σε επαφή με την φωτιά, παράγει αρχικά ψύξη ρίχνοντας το θερμικό φορτίο κάτω από το σημείο ανάφλεξης. Στη συνέχεια δημιουργούνται προϊόντα αποσύνθεσης (αέρια) τα οποία δεσμεύουν τοπικά το οξυγόνο παράγοντας διοξείδιο σπάζοντας έτσι την αλυσίδα της φωτιάς. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το μοναδικό υλικό που έχει την ιδιότητα όπου πέσει το υλικό της μετά την ενεργοποίηση της αμπούλας αφήνει ένα λεπτό στρώμα σε μορφή φιλμ που η χημική του σύσταση δεν επιτρέπει την επανάφλεξη της φωτιάς.
Το υγρό Bonpet κατασκευάζεται με τη χρήση των ακόλουθων χημικών, Ουρία CO ( NH 2 ) 2 Χλωριούχο Αμμώνιο Αφυδατωμένη Ανθρακική Σόδα Πυριτικό Αμμώνιο Θειικό Αμμώνιο Καμένη στύψη, κλπ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΑΜΠΟΥΛΑ ΒΟΝΡΕΤ”