ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 4-20mA BEINAT

Προσφέρουμε στους πελάτες μας εκπτώσεις σε κάθε προϊόν. Για τον λόγο αυτόν επικοινωνήστε μαζί μας για μία προσφορά προκειμένου προμηθευτείτε τα προϊόντα μας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Οι ανιχνευτές είναι ιταλικής κατασκευής και πιστοποιημένοι.

Σχετικά προϊόντα άλλων εταιριών στην ιστοσελίδα μας: firesys.gr/tecnocontrol/gas detectors 4-20mA

 

Description

Ανιχνευτές αερίων 4-20mA. Κέλυφος IP55. Υλικό κατασκευής περιβλήματος από ABS.

SGM595met Ανιχνευτής Μεθανίου. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SGM595gpl Ανιχνευτής LPG, Προπανίου. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SGM595idr Ανιχνευτής Υδρογόνου. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

 

Ανιχνευτές αερίων 4-20mA. Κέλυφος IP65. Υλικό κατασκευής περιβλήματος από Αλουμίνιο.

SGM595A-met Ανιχνευτής Μεθανίου. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SGM595A-gpl Ανιχνευτής LPG, Προπανίου. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SGM595A-amt Ανιχνευτής Αμμωνίας. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SGM595A-idr Ανιχνευτής Υδρογόνου. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SGM595A-ace Ανιχνευτής Ασετυλίνης. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SGM595A-vbe Ανιχνευτής Βενζίνης. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SGM595A-alc Ανιχνευτής Αλκοόλ. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

 

Ανιχνευτές αερίων 4-20mA. Κέλυφος IP65. Υλικό κατασκευής περιβλήματος από Αλουμίνιο.

SG580met Ανιχνευτής Μεθανίου. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SG580gpl Ανιχνευτής LPG, Προπανίου. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SG580idr Ανιχνευτής Υδρογόνου. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

 

 

Ανιχνευτές αερίων 4-20mA. Κέλυφος IP67. Υλικό κατασκευής περιβλήματος από χυτό Αλουμίνιο. ATEX EX II2 GD

SG895met Ανιχνευτής Μεθανίου. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SG895gpl Ανιχνευτής LPG, Προπανίου. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SG895co Ανιχνευτής CO. Τεχνολογία αισθητήρα Ηλεκτροχημικός.

SG895amt Ανιχνευτής Αμμωνία. Τεχνολογία αισθητήρα Ηλεκττοχημικός.

SG895idr Ανιχνευτής Υδρογόνου. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SG895ace Ανιχνευτής Ασετυλίνης. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SG895vbe Ανιχνευτής Βενζίνης. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SG895ara Ανιχνευτής Νέφτι. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SG895eth Ανιχνευτής Αιθανόλη. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SG895ac Ανιχνευτής Διοξειδίου του Άνθρακα. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SG895no2 Ανιχνευτής Διοξειδίου του Αζώτου. Τεχνολογία αισθητήρα Ηλεκτροχημικός.

SG895h2s Ανιχνευτής Υδρόθειου. Τεχνολογία αισθητήρα Ηλεκτροχημικός.

SG895hex Ανιχνευτής Εξανίου. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

SG895eta Ανιχνευτής Αιθανικού Αιθυλεστέρα. Τεχνολογία αισθητήρα Καταλυτικός.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 4-20mA BEINAT”