ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά

SmartLetUSee LCD/Lite,

SmartLine/8Z,

SmartLAN/485,

SmartLoose/ONE

Description

SmartLetUSee LCD/Lite Επαναλήπτης LCD για πίνακες Smartline.

SmartLine/8Z Πλακέτα επέκτασης 8 ζωνών για συμβατικούς πίνακες της σειράς Smartline.

SmartLAN/485 Πλακέτα επέκτασης LAN για συμβατικούς πίνακες της σειράς Smartline. Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης, απεικόνισης και προγραμματισμού μέσω Internet.

SmartLoose/ONE Πλακέτα μίας εντολής κατάσβεσης για πίνακες συμβατικούς ή Διευθυνσιοδοτημένους της σειράς Smartlight.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ”