ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ FIREPRO

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά

Τα συστήματα FirePro τηρούν τα διεθνή πρότυπα: ISO 15779, NFPA 2010, IMO/MSC 1270, UL 2775, CEN/TR 15276, AS 4487.

Το σύστημα πυρόσβεσης FirePro χρησιμοποιεί το μη πυροτεχνικό FPC στερεό πυροσβεστικό υλικό (δεν περιέχει πυροτεχνικά συστατικά όπως νίτρο-γουανιδίνη ή νίτρο-κυτταρίνη), το οποίο στην ενεργοποίηση μετατρέπεται σε ένα ραγδαίας διαστολής κατασβεστικό συμπαγές αερόλυμα η σύσταση του οποίου αποτελείται κυρίως από καλιούχα άλατα (π.χ. K2CO3). Κάθε γραμμάριο στερεού υλικού παράγει περίπου 1 λίτρο συμπαγούς αερολύματος.

Το συμπαγές αερόλυμα που παράγεται στην διάρκεια της χημικής μετατροπής του στερεού υλικού FPC, εξέρχεται της μονάδας του συστήματος και εξαπλώνεται ταχέως και ομοιόμορφα στον προστατευόμενο χώρο.

Με την διείσδυση του στα ρεύματα μεταγωγής της θερμότητας στη φλόγα, κατασβήνει την φωτιά επενεργώντας στις χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια της καύσης δεσμεύοντας τις παραγόμενες ελεύθερες ρίζες χωρίς να επηρεάζεται η περιεκτικότητα οξυγόνου στο χώρο.

Αβλαβές για τον άνθρωπο στις ενδεδειγμένες ποσότητες για αποτελεσματική κατάσβεση. Παρόλο που εργαστηριακές μετρήσεις με πολλαπλάσια ποσότητα της ενδεδειγμένης συγκέντρωσης/πυκνότητας συμπαγούς κατασβεστικού αερολύματος δείχνουν ότι δεν προκαλείται δυσμενής επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό. Ωστόσο όπως συμβουλεύουμε για όλα τα πυροσβεστικά υλικά, συνίσταται να αποφεύγεται η άσκοπη έκθεση.

Επίσης, σε αντίθεση με τα άλλα κατασβεστικά υλικά, δεν μεταβάλλει παρά μόνο ελάχιστα την περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο.

Εύκολη και Οικονομική Εγκατάσταση:

Εξοικονόμηση χώρου : Σε αντίθεση με συστήματα αερίων που χρειάζονται επιπλέον δωμάτιο, το FirePro®  είναι  ατομικές μονάδες που εγκαθίστανται στον υπό προστασία χώρο.

Δεν απαιτούνται υδραυλικές εγκαταστάσεις

Δεν απαιτούνται πολύπλοκες και χρονοβόρες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (χωρίς σωληνώσεις, αεροσυμπιεστές, δεξαμενές νερού, στόμια, βαλβίδες και άλλα – δεν χρειάζονται φιάλες που τελούν υπό πίεση).

Δεν παρεμβαίνει αισθητικά στον περιβάλλοντα χώρο.

Εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση λόγω μικρού βάρους και όγκου

Μπορεί να συνδεθεί και με άλλα συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης

Δυνατότητα εύκολων αλλαγών λόγω πιθανών μελλοντικών επεκτάσεων, αλλαγής χρήσης, αλλαγής πυροσβεστικών αναγκών κλπ.

firepro_brochures

Description

Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ FIREPRO είναι το πρώτο σε αποδοχή και πωλήσεις παγκοσμίως, πυροσβεστικό σύστημα που χρησιμοποιεί την φιλική στο περιβάλλον, τεχνολογία Συμπυκνωμένου Αερολύματος Κατάσβεσης (Condensed Aerosol Fire Extinguishing Technology). H τεχνολογία αυτή ήρθε στο προσκήνιο σαν αποτέλεσμα του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ το 1994 για την Απαγόρευση Χημικών Ουσιών Επιβλαβή στην Στοιβάδα του Όζοντος που σήμανε την απόσυρση του μέχρι τότε πλέον διαδεδομένου συστήματος κατάσβεσης, Halon 1301.

Το κατασβεστικό συμπαγές αερόλυμα (aerosol) των συστημάτων FirePro είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο για φωτιές κατηγορίας Α, B, C & F, δηλαδή στερεών, υγρών, αερίων καυσίμων ουσιών (υδρογονανθράκων κ.α.) και βαρέων λιπών και ελαίων καθώς και πυρκαγιών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ολυκή κατάκλυση). Παράλληλα είναι κατάλληλο και για την πρόληψη έκρηξης καυσίμων αερίων και εκρηκτικών μιγμάτων. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα  έναντι των άλλων συστημάτων είναι ο τρόπος ενεργοποίησης του. Το FirePro έχει πλέον των άλλων τρόπων ενεργοποίησης του, την ικανότητα να αυτό-ενεργοποιείται. Πρόκειται για ευρωπαϊκό σύστημα κατάσβεσης με τις πιο αυστηρές πιστοποιήσεις.

Εφαρμογές Συστημάτων

Εσωτερική προστασία συσκευών/μηχανημάτων μικρού ογκομετρικού μεγέθους μέχρι περίπου 0,8 m3, π.χ.:

 • Ηλεκτρικοί πίνακες
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, UPS
 • Ηλεκτρονικές συσκευές όπως οθόνες, τηλεοράσεις κλπ.
 • Κιβώτια παροχής ενέργειας

Μεσαίου ογκομετρικού μεγέθους εφαρμογές μεταξύ 0,8m3 έως 10m3, π.χ.:

 • Οχήματα
 • Τρένα
 • Θαλάσσια σκάφη – Για να δείτε τα πιστοποιητικά πατήστε εδώ

Μεγάλου ογκομετρικού μεγέθους εφαρμογές, π.χ.:

 • Ηλεκτρικοί υποσταθμοί (μετασχηματιστές, γεννήτριες κλπ)
 • Δωμάτια ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και των υπερυψωμένων πατωμάτων και των ψευδοροφών
 • Χώρους αποθήκευσης και χρήσης στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων.
 • Χώρους με ευαίσθητο υλικό (αρχεία, έργα τέχνης κλπ)
 • Αποθήκες, δωμάτια με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χώροι εργοστασίων, δωμάτια αρχείων.

Τρόποι Ενεργοποίησης

 • Ηλεκτρονική Εντολή. Η ηλεκτρονική εντολή μπορεί να είναι από ένα πίνακα πυρόσβεσης ή σε συνδυασμό με γραμμικό καλώδιο 2 αγωγών που όταν εκτεθεί σε συγκεκριμένη θερμοκρασία (68 οC ή 88 οC ή 105 oC) δημιουργείται βραχυκύκλωμα το οποίο εντοπίζεται από το πίνακα ο οποίος με την σειρά του ενεργοποιεί τις συσκευές.
 • Θερμική Εντολή. Κατά τη λειτουργία, το υγρό εντός του βολβού θα διασταλεί έως ότου επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε αυτό το σημείο ο βολβός γυαλιού θα “σκάσει”, επιτρέποντας στο θερμικό μηχανισμό να ενεργοποιεί το ενσωματωμένο επικρουστήρα, ο οποίος με την σειρά του κινεί την κάψουλα, και προκαλεί ανάφλεξη της στερεάς ένωσης FPC γεννήτρια ενεργοποιητή.
 • Χειροκίνητα. Χειροκίνητα, για τα φορητά συστήματα/μονάδες τύπου – με περόνη ενεργοποίησης.
 • Αυτό-ενεργοποίηση. Αυτό-ενεργοποίηση του FPC στους 300 οC. Αυτό προσφέρει το πλεονέκτημα ότι λειτουργεί σαν δικλίδα ασφαλείας, διότι οι συσκευές / μονάδες θα ενεργοποιηθούν έστω και αν αποτύχει η ανίχνευση και ενεργοποίηση των έσω οποιουδήποτε από τους πιο πάνω τρόπους.

Η μέθοδος πυροπροστασίας είναι η ογκομετρική ολυκή κατάκλιση του προστατευόμενου χώρου.

Επίπεδα ογκομετρικής προστασίας.

 1. Ολική κατάκλιση του γενικού χώρου: Το δωμάτιο κατακλύζεται με το κατασβεστικό συμπαγές αερόλυμα.
 2. Εσωτερική ολική κατάκλιση: Οι αναγνωρίσιμες εστίες πυρκαγιάς (π.χ. ηλεκτρικοί πίνακες) κατακλύζονται με το κατασβεστικό συμπαγές αερόλυμα έτσι ώστε η κατάσβεση ενδεχόμενης φωτιάς να γίνει εντός του αντικειμένου/πίνακα/συσκευής, αποφεύγοντας την εξάπλωση της.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η κατάσβεση της φωτιάς στην εστία της και αποφεύγεται η εξάπλωσή της σε παρακείμενα αντικείμενα και χώρους.

Συνεργία των δύο πιο πάνω τρόπων προστασίας: Με τη χρήση των συστημάτων εσωτερικής ολικής κατάκλισης (2) αποφεύγεται η ενδεχόμενη χρήση του συστήματος ολικής κατάκλισης του γενικού χώρου. Αυτό επιτυγχάνει εξοικονόμηση α. πυροσβεστικού υλικού και β. χρόνου επαναφοράς κανονικής λειτουργίας δραστηριοτήτων στο επηρεαζόμενο χώρο.

3.  Τοπικής εφαρμογής: η ροή του συμπαγούς αερολύματος κατευθύνεται κατευθύνεται προς την εστία φωτιάς.

4. Φορητό μέσο πυροπροστασίας με περόνη: Χρησιμοποιείται για την αρχική καταστολή της φωτιάς ρίχνοντας τη συσκευή εντός του επηρεασμένου χώρου για να δώσει χρόνο στις σωστικές υπηρεσίες να προσεγγίσουν με άλλα μέσα την πυρκαγιά, δηλαδή δημιουργείται ένας διάδρομος χαμηλής θερμοκρασίας που επιτρέπει τις σωστικές υπηρεσίες να διεισδύσουν πιο κοντά στη πηγή της φωτιάς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της τυπικής συσκευής FirePro.

suskeui__

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ FIREPRO”

Your email address will not be published. Required fields are marked *