Ρακόρ – Μη πιστοποιημένα

3,1022,00

διατίθεται τα παρακάτω υλικά σε ρακόρ-storz με βόλτα / ουρά , τάπες σε διάφορες διαστάσεις όπως ακολούθως:

Ταχυσύνδεσμος storz, 1”, βόλτα.

Ταχυσύνδεσμος storz, 1”, ουρά.

Ταχυσύνδεσμος storz, 1 1/2”, βόλτα.

Ταχυσύνδεσμος storz, 1 1/2”, ουρά.

Ταχυσύνδεσμος storz, 1 3/4”, βόλτα.

Ταχυσύνδεσμος storz, 1 3/4”, ουρά.

Τάπα 1 3/4”.

Ταχυσύνδεσμος storz, 2”, βόλτα.

Ταχυσύνδεσμος storz, 2”, ουρά.

Τάπα 2”.

Ταχυσύνδεσμος storz, 2 1/2”, βόλτα.

Ταχυσύνδεσμος storz, 2 1/2”, ουρά.

Τάπα 2 1/2”.

Τάπα 2 1/2” πιστοποιημένη.

Description

Διατίθενται ρακόρ (ταχυσύδεσμοι – storz) αλουμινίου (βόλτα, ουρά, τάπα) διαφόρων διαστάσεων

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ρακόρ – Μη πιστοποιημένα”