Ρακόρ – πιστοποιημένα

7,4026,00

διατίθεται τα παρακάτω υλικά σε ρακόρ-storz με βόλτα / ουρά , τάπες σε διάφορες διαστάσεις, πιστοποιημένα όπως ακολούθως:

Ταχυσύνδεσμος storz, 1”, βόλτα.

Ταχυσύνδεσμος storz, 1”, ουρά.

Ταχυσύνδεσμος storz, 1 1/2”, βόλτα.

Ταχυσύνδεσμος storz, 1 1/2”, ουρά.

Ταχυσύνδεσμος storz, 1 3/4”,  βόλτα(2” βόλτα).

Ταχυσύνδεσμος storz, 1 3/4”, ουρά.

Ταχυσύνδεσμος storz, 2”, βόλτα.

Ταχυσύνδεσμος storz, 2”, ουρά.

Ταχυσύνδεσμος storz, 2 1/2”, βόλτα.

Ταχυσύνδεσμος storz, 2 1/2”, ουρά.

Τάπα 2 1/2” πιστοποιημένη.

Description

Storz, Ταχυσύνδεσμοι, Ρακόρ

Additional information

Τιμή/προϊόν

Βόλτα 1'' cert, Ουρά 1''cert, Βόλτα 1 1/2'' cert, Ουρά 1 1/2''cert, Βόλτα 1 3/4''cert (bolta2''), Ουρά 1 3/4''cert, Βόλτα 2''cert, Ουρά 2''cert, Βόλτα 2 1/2''cert, Ουρά 2 1/2''cert, Τάπα 2 1/2'' cert