ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

27,28198,40

Όλες οι αναρτημένες τιμές είναι σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρίας Paradox Hellas. Επικοινωνήστε μαζί μας για μία πολύ καλύτερη προσφορά.

MATRIX RPT 4Z Επαναλήπτης 4 ζωνών.

MATRIX RPT 8Z  Επαναλήπτης 8 ζωνών.

MATRIX RPT 12Z Επαναλήπτης 12 ζωνών.

MATRIX RPT 16Z Επαναλήπτης 16 ζωνών.

MATRIX RPT 20Z Επαναλήπτης 20 ζωνών.

MATRIX RPT 24Z Επαναλήπτης 24 ζωνών.

MRTCP/IP TCP/IP module για την παρακολούθηση – χειρισμό των κέντρων Matrix2000 μέσω internet.

MRS-232/485 Πλακέτα RS-232/485 για την παρακολούθηση – χειρισμό των κέντρων Matrix2000 τοπικά από Η/Υ.  

MAIN-4 Κύρια πλακέτα Κέντρου Matrix2000 4 ζωνών. 

MAIN-8 Κύρια πλακέτα Κέντρου Matrix2000 8 ζωνών. 

MEZ-8 Πλακέτα επέκτασης 8 ζωνών. 

MER-4 Πλακέτα επέκτασης 4 Ρελέ με βάση.

MER-8 Πλακέτα επέκτασης 8 Ρελέ με βάση.

FPS-4 Τροφοδοτικό 27.6 VDC – 2A χωρίς μετασχηματιστή. 

MBX-1 Μεταλλικό κουτί για κέντρο Πυρανίχνευσης Matrix2000 4 ή 8 ζωνών. 

MBX-2 Μεταλλικό κουτί για κέντρο Πυρανίχνευσης Matrix2000 12 ή 16 ζωνών. 

MBX-3 Μεταλλικό κουτί για κέντρο Πυρανίχνευσης Matrix2000 20 ή 24 ζωνών. 

MKP-4K Πληκτρολόγιο 4 ζωνών με κλειδαριά.

MKP-8K Πληκτρολόγιο 8 ζωνών με κλειδαριά.

MKP-8 Πληκτρολόγιο 8 ζωνών χωρίς κλειδαριά.

Description

MATRIX RPT 4Z Επαναλήπτης 4 ζωνών. Για την σύνδεση του επαναλήπτη σε πίνακα Matrix2000 απαιτείται η χρήση της πλακέτας MRS-232/485 με τον πίνακα Matrix.

MATRIX RPT 8Z  Επαναλήπτης 8 ζωνών. Για την σύνδεση του επαναλήπτη σε πίνακα Matrix2000 απαιτείται η χρήση της πλακέτας MRS-232/485 με τον πίνακα Matrix.

MATRIX RPT 12Z Επαναλήπτης 12 ζωνών. Για την σύνδεση του επαναλήπτη σε πίνακα Matrix2000 απαιτείται η χρήση της πλακέτας MRS-232/485 με τον πίνακα Matrix.

MATRIX RPT 16Z Επαναλήπτης 16 ζωνών. Για την σύνδεση του επαναλήπτη σε πίνακα Matrix2000 απαιτείται η χρήση της πλακέτας MRS-232/485 με τον πίνακα Matrix.

MATRIX RPT 20Z Επαναλήπτης 20 ζωνών. Για την σύνδεση του επαναλήπτη σε πίνακα Matrix2000 απαιτείται η χρήση της πλακέτας MRS-232/485 με τον πίνακα Matrix.

MATRIX RPT 24Z Επαναλήπτης 24 ζωνών. Για την σύνδεση του επαναλήπτη σε πίνακα Matrix2000 απαιτείται η χρήση της πλακέτας MRS-232/485 με τον πίνακα Matrix.

MRTCP/IP TCP/IP module για την παρακολούθηση – χειρισμό των κέντρων Matrix2000 μέσω internet.

MRS-232/485 Πλακέτα RS-232/485 για την παρακολούθηση – χειρισμό των κέντρων Matrix2000 τοπικά από Η/Υ.  Χρησιμοποιείται και για την σύνδεση επαναλήπτη με το κέντρο Matrix2000.

MAIN-4 Κύρια πλακέτα Κέντρου Matrix2000 4 ζωνών. 

MAIN-8 Κύρια πλακέτα Κέντρου Matrix2000 8 ζωνών. 

MEZ-8 Πλακέτα επέκτασης 8 ζωνών. 

MER-4 Πλακέτα επέκτασης 4 Ρελέ με βάση.

MER-8 Πλακέτα επέκτασης 8 Ρελέ με βάση.

FPS-4 Τροφοδοτικό 27.6 VDC – 2A χωρίς μετασχηματιστή. 

MBX-1 Μεταλλικό κουτί για κέντρο Πυρανίχνευσης Matrix2000 4 ή 8 ζωνών. 

MBX-2 Μεταλλικό κουτί για κέντρο Πυρανίχνευσης Matrix2000 12 ή 16 ζωνών. 

MBX-3 Μεταλλικό κουτί για κέντρο Πυρανίχνευσης Matrix2000 20 ή 24 ζωνών. 

MKP-4K Πληκτρολόγιο 4 ζωνών με κλειδαριά.

MKP-8K Πληκτρολόγιο 8 ζωνών με κλειδαριά.

MKP-8 Πληκτρολόγιο 8 ζωνών χωρίς κλειδαριά.

Additional information

Τιμή / προιόν

RPT4Z, RPT8Z, RPT12Z, RPT16Z, RPT20Z, RPT24Z, MRTCP, MRS232, MAIN4, MAIN8, MEZ8, MER4, MER8, FPS4, MBX1, MBX2, MBX3, MKP4K, MKP8K, MKP8

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ”