ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ PARADOX

91,76441,44

Όλες οι αναρτημένες τιμές είναι σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρίας Paradox. Επικοινωνήστε μαζί μας για μία πολύ καλύτερη προσφορά.

Fighter MP Συμβατικό κέντρο πυρανίχνευσης 8 ζωνών.

Fighter MPR Συμβατικό κέντρο πυρανίχνευσης και κατάσβεσης 8 ζωνών & 8 ρελέ. 

Fighter KZPS Πίνακας επέκτασης 8 ζωνών με πληκτρολόγιο & PSU για το κέντρο Fighter.

Fighter KRPS Πίνακας επέκτασης 8 ρελέ με πληκτρολόγιο & PSU για το κέντρο Fighter. 

Fighter KZRPS Πίνακας επέκτασης 8 ζωνών και 8 ρελέ με πληκτρολόγιο & PSU για το κέντρο Fighter.

Fighter ZPS Πίνακας επέκτασης 8 ζωνών με PSU χωρίς πληκτρολόγιο για το κέντρο Fighter.

Fighter ZRPS Πίνακας επέκτασης 8 ζωνών και 8 ρελέ με PSU χωρίς πληκτρολόγιο για το κέντρο fighter. 

Fighter EKZ Module επέκτασης 8 ζωνών με πληκτρολόγιο.

Fighter EKR Module επέκτασης 8 ρελέ με πληκτρολόγιο.

Fighter EXZ Module επέκτασης 8 ζωνών χωρίς πληκτρολόγιο. 

Fighter EXR Module επέκτασης 8 ρελέ χωρίς πληκτρολόγιο. 

Fighter KSDA Λειτουργικό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο – επαναλήπτης με μπλε LCD οθόνη 80 χαρακτήρων  (4 x 20). 

Σχετικά προϊόντα άλλων εταιριών στην ιστοσελίδα μας: firesys.gr/sigma/control-panel-extinguish , firesys.gr/eaton/control-panel-extinguishfiresys.gr/siemens/control-panel-extinguish

Description

Fighter MP Συμβατικό κέντρο πυρανίχνευσης 8 ζωνών, Μenu Driven, με δυνατότητα επέκτασης μέσω Bus που εξασφαλίζει ευελιξία στην εγκατάσταση και μείωση κόστους καλωδίωσης. ▪ Επεκτασιμότητα ζωνών: 8 έως 72 ζώνες με την χρήση modules επεκτάσεων (8 ζώνες για κάθε module). ▪ Πληκτρολόγιο(-α) LCD για έλεγχο, απεικόνιση λειτουργιών και προγραμματισμό του συστήματος .▪ Μέγιστος αριθμός πληκτρολογίων ανά εγκατάσταση 9 (1 στο κυρίως κέντρο και 8 στις επεκτάσεις με επιλογή ανάμεσα στους δύο τύπους πληκτρολογίων Stand Alone ή On Panel.) ▪ 2 επιτηρούμενες έξοδοι σειρήνας. ▪ Έως 16 πλήρως επιβλεπόμενα τροφοδοτικά (FPS5). ▪ Ενσωματωμένος κωδικοποιητής για την επικοινωνία του συστήματος με Κέντρο Λήψης σημάτων, πρωτόκολλο επικοινωνίας CID. ▪ Σειριακή πόρτα σύνδεσης (RS232), για τον έλεγχο, απεικόνιση λειτουργιών και προγραμματισμό του συστήματος με την χρήση του ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού Fighter ProVision και του module RS-232. ▪ Απομακρυσμένος έλεγχος, απεικόνιση και προγραμματισμός του συστήματος μέσω σύνδεσης TCP/IP (προαιρετικό) και του Fighter ProVision λογισμικού. ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας EN 54.02, EN 54.04 και την ΕΝ12094-1 (μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης – κατάσβεση με αέριο).

Fighter MPR Συμβατικό κέντρο πυρανίχνευσης και κατάσβεσης 8 ζωνών & 8 ρελέ, Μenu Driven, με δυνατότητα επέκτασης μέσω Bus που εξασφαλίζει ευελιξία στην εγκατάσταση και μείωση κόστους καλωδίωσης.

Fighter KZPS Πίνακας επέκτασης 8 ζωνών με πληκτρολόγιο & PSU για το κέντρο Fighter. ▪ Συνδέεται με το κέντρο Fighter μέσω του module RS-485 και BUS 4 καλωδίων. ▪ Προγραμματισμός ταυτότητας modules μέσω μικροδιακοπτών. ▪ Τροφοδοτικό 27.6 VDC, 2A.

Fighter KRPS Πίνακας επέκτασης 8 ρελέ με πληκτρολόγιο & PSU για το κέντρο Fighter. ▪ Συνδέεται με το κέντρο Fighter μέσω του module RS-485 και BUS 4 καλωδίων. ▪ Προγραμματισμός ταυτότητας modules μέσω μικροδιακοπτών. ▪ Τροφοδοτικό 27.6 VDC, 2A. 

Fighter KZRPS Πίνακας επέκτασης 8 ζωνών και 8 ρελέ με πληκτρολόγιο & PSU για το κέντρο Fighter. ▪ Συνδέεται με το κέντρο Fighter μέσω του module RS-485 και BUS 4 καλωδίων. ▪ Προγραμματισμός ταυτότητας modules μέσω μικροδιακοπτών. ▪ Τροφοδοτικό 27.6 VDC, 2A.

Fighter ZPS Πίνακας επέκτασης 8 ζωνών με PSU χωρίς πληκτρολόγιο για το κέντρο Fighter. ▪ Συνδέεται με το κέντρο Fighter μέσω του module RS-485 και BUS 4 καλωδίων. ▪ Προγραμματισμός ταυτότητας modules μέσω μικροδιακοπτών. ▪ Τροφοδοτικό 27.6 VDC, 2A.

Fighter ZRPS Πίνακας επέκτασης 8 ζωνών και 8 ρελέ με PSU χωρίς πληκτρολόγιο για το κέντρο fighter.▪ Συνδέεται με το κέντρο fighter μέσω του module RS-485 και BUS 4 καλωδίων. ▪ Προγραμματισμός ταυτότητας modules μέσω μικροδιακοπτών. ▪ Τροφοδοτικό 27.6 VDC, 2A. 

Fighter EKZ Module επέκτασης 8 ζωνών με πληκτρολόγιο. ▪ Σύνδεση μέσω BUS. ▪ Δυνατότητα καθορισμού ταυτότητας module αρίθμησης Ζωνών μέσω Μικροδιακοπτών (Dip Switches).

Fighter EKR Module επέκτασης 8 ρελέ με πληκτρολόγιο. ▪ Σύνδεση μέσω BUS. ▪ Δυνατότητα καθορισμού ταυτότητας module αρίθμησης ρελέ μέσω Μικροδιακοπτών (Dip Switches).

Fighter EXZ Module επέκτασης 8 ζωνών χωρίς πληκτρολόγιο.▪ Σύνδεση μέσω BUS. ▪ Δυνατότητα καθορισμού ταυτότητας module αρίθμησης Ζωνών μέσω Μικροδιακοπτών (Dip Switches). 

Fighter EXR Module επέκτασης 8 ρελέ χωρίς πληκτρολόγιο. ▪ Σύνδεση μέσω BUS. ▪ Δυνατότητα καθορισμού ταυτότητας module αρίθμησης ρελέ μέσω Μικροδιακοπτών (Dip Switches). 

Fighter KSDA Λειτουργικό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο – επαναλήπτης με μπλε LCD οθόνη 80 χαρακτήρων  (4 x 20). ▪ Προγραμματισμός μέσω μενού για εύκολη ρύθμιση του συστήματος (εγκαταστάτης και τελικός χρήστης). ▪ Ενδεικτικά LED κατάστασης τροφοδοσίας, ένδειξης κατάστασης συναγερμού και προβλήματος. ▪ Πλήκτρο, φωτιζόμενο κατά την ενεργοποίηση, για πρόσβαση στον χειρισμό – προγραμματισμό (access level).▪ Πλήκτρο, φωτιζόμενο κατά την ενεργοποίηση, διαδικασίας TEST ενδείξεων πληκτρολογίων. ▪ Πλήκτρο, φωτιζόμενο κατά την ενεργοποίηση, για reset του συστήματος. ▪ Πλήκτρο, φωτιζόμενο κατά την ενεργοποίηση, για εντολή σίγασης σειρήνων και buzzer. ▪ 4 πλήκτρα επιλογής – φιλτράρισμα ενδείξεων των καταστάσεων του συστήματος (alarm fault bypass log). ▪ 12 αλφαριθμητικά πλήκτρα για τον προγραμματισμό του συστήματος και των περιγραφών των ζωνών. ▪ 4 πλήκτρα πλοήγησης στο μενού του πληκτρολογίου. ▪ Πλήκτρο (info) για την παρουσίαση στην οθόνη των βασικών καταστάσεων του συστήματος. ▪ Εντολή εκκένωσης χώρου με το πάτημα πλήκτρων 1+3. ▪ Συνδέεται οπουδήποτε στο Bus επικοινωνίας 4 αγωγών. ▪ Συμβατό με το σύστημα fighter. ▪  Διαστάσεις: 11 x 15.5 x 2.5 cm. 

Additional information

Τιμή / προιόν

FIGHTER MP, FIGHTER MPR, FIGHTER KZPS, FIGHTER KRPS, FIGHTER KZRPS, FIGHTER ZPS, FIGHTER ZRPS, FIGHTER EKZ, FIGHTER EKR, FIGHTER EXZ, FIGHTER EXR, FIGHTER KSDA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ PARADOX”