ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΑΤΟΝ

10,5089,20

Όλες οι αναρτημένες τιμές είναι σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μία πολύ καλύτερη προσφορά.

Φωτιστικά Ασφαλείας Cronus εσωτερικού χώρου.

O-LEDUS8 8 LEDS 1W Συνεχούς & Μη Συνεχούς Λειτουργίας.

O-LEDUS16 16 LEDS 2W Συνεχούς & Μη Συνεχούς Λειτουργίας.

O-LEDUS8-ES 8 LEDS 1W Συνεχούς & Μη Συνεχούς Λειτουργίας. 

O-LEDUS8-3H 8LEDS 1W Συνεχούς & Μη Συνεχούς Λειτουργίας.

O-EL8 8W Μη Συνεχούς Λειτουργίας.

O-EL8-3H  8W Μη Συνεχούς Λειτουργίας.

O-EL8M 8W Συνεχούς Λειτουργίας.

O-EL8M-3H 8W Συνεχούς Λειτουργίας.

O-EL8C 2x8W Μη Συνεχούς Λειτουργίας.

O-EL8SU 8W Σύνθετης Λειτουργίας.

O-EL8SU-3H 8W Σύνθετης Λειτουργίας.

O-EL8-PSLR Πινακίδα διπλής όψης για CRONUS 8W (Αριστερά – Δεξιά).

O-EL8-PSD Πινακίδα διπλής όψης για CRONUS 8W (Κάτω).

O-EL8RBP Βάσης στήριξης ψευδοροφής από πλαστικό για φωτιστικά CRONUS 8W καθώς και για LEDUS16.

O-EL5 6W OPAL DIFFUSER Μη Συνεχούς Λειτουργίας.

O-EL6 6W Μη Συνεχούς Λειτουργίας.

O-EL6-3H 6W Μη Συνεχούς Λειτουργίας.

O-EL6-PSLR  Πινακίδα διπλής όψης για CRONUS 6W  (Αριστερά – Δεξιά).

O-EL6-PSD Πινακίδα διπλής όψης για CRONUS 6W (Κάτω).

O-EL6RB Βάσης στήριξης ψευδοροφής από πλαστικό για φωτιστικά CRONUS 6W καθώς και για LEDUS8.

 

 

Description

Φωτιστικά Ασφαλείας Cronus εσωτερικού χώρου.

O-LEDUS8 8 LEDS 1W αυτονομία 120 λεπτά. Συνεχούς & Μη Συνεχούς Λειτουργίας, 95 lm, ΙΡ42.

O-LEDUS16 16 LEDS 2W αυτονομία 120 λεπτά. Συνεχούς & Μη Συνεχούς Λειτουργίας, 55lm, ΙΡ42.

O-LEDUS8-ES 8 LEDS 1W, με OPAL DIFFUSER (ΟΠΑΛ ΔΙΑΧΥΤΗΣ – ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ) αυτονομία 120 λεπτά. Συνεχούς & Μη Συνεχούς Λειτουργίας, 55lm, ΙΡ42.

O-LEDUS8-3H 8LEDS 1W αυτονομία 180 λεπτά. Συνεχούς & Μη Συνεχούς Λειτουργίας, ΙΡ42.

O-EL8 8W αυτονομία 90 λεπτά, λαμπτήρας φθορισμού, με test button. Μη Συνεχούς Λειτουργίας, 100 lm, ΙΡ40.

O-EL8-3H  8W αυτονομία 180 λεπτά, λαμπτήρας φθορισμού, με test button. Μη Συνεχούς Λειτουργίας, 115 lm, ΙΡ40.

O-EL8M 8W αυτονομία 90 λεπτά, λαμπτήρας φθορισμού, με test button. Συνεχούς Λειτουργίας, 100 lm, ΙΡ40.

O-EL8M-3H 8W αυτονομία 180 λεπτά, λαμπτήρας φθορισμού, με test button. Συνεχούς Λειτουργίας, 115 lm, ΙΡ40.

O-EL8C 2x8W αυτονομία 90 λεπτά, λαμπτήρας φθορισμού, με test button. Μη Συνεχούς Λειτουργίας, 250 lm, ΙΡ40.

O-EL8SU 8W αυτονομία 90 λεπτά, λαμπτήρας φθορισμού, με test button. Σύνθετης Λειτουργίας, 85 lm, ΙΡ40.

O-EL8SU-3H 8W αυτονομία 180 λεπτά, λαμπτήρας φθορισμού, με test button. Σύνθετης Λειτουργίας, 100 lm, ΙΡ40

O-EL8-PSLR Πινακίδα διπλής όψης για CRONUS 8W (Αριστερά – Δεξιά).

O-EL8-PSD Πινακίδα διπλής όψης για CRONUS 8W (Κάτω).

O-EL8RBP Βάσης στήριξης ψευδοροφής από πλαστικό για φωτιστικά CRONUS 8W καθώς και για LEDUS16.

O-EL5 6W αυτονομία 90 λεπτά, λαμπτήρας φθορισμού, με OPAL DIFFUSER (ΟΠΑΛ ΔΙΑΧΥΤΗΣ – ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ). Μη Συνεχούς Λειτουργίας,  ΙΡ42.

O-EL6 6W αυτονομία 90 λεπτά, λαμπτήρας φθορισμού. Μη Συνεχούς Λειτουργίας, 60lm, ΙΡ42.

O-EL6-3H 6W αυτονομία 180 λεπτά, λαμπτήρας φθορισμού. Μη Συνεχούς Λειτουργίας, 70lm, ΙΡ42.

O-EL6-PSLR  Πινακίδα διπλής όψης για CRONUS 6W  (Αριστερά – Δεξιά).

O-EL6-PSD Πινακίδα διπλής όψης για CRONUS 6W (Κάτω).

O-EL6RB Βάσης στήριξης ψευδοροφής από πλαστικό για φωτιστικά CRONUS 6W καθώς και για LEDUS8.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα παρακάτω αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.

Ledus    Cronus8W    Cronus6W

Φωτιστικά ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας (non maintained). 
Τα φωτιστικά σώματα αυτά λειτουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της κύριας παροχής. Αποτελούνται από ένα κύκλωμα φόρτισης, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (συνήθως Ni-Cd), ένα κύκλωμα ελέγχου και ένα inverter για τη λειτουργία της λάμπας, αν το φωτιστικό περιέχει λάμπα φθορισμού.

Φωτιστικά ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας (maintained).
Τα φωτιστικά σώματα αυτού  του τύπου λειτουργούν είτε από την κύρια πηγή τροφοδοσίας είτε από μπαταρίες, σε περίπτωση διακοπής της κύριας πηγής, χρησιμοποιώντας την ίδια λάμπα  και  στις δύο περιπτώσεις. Αποτελούνται από ένα κύκλωμα για τη λειτουργία της λάμπας από την κύρια πηγή τροφοδοσίας (συνήθως ηλεκτρονικό ballast), ένα κύκλωμα φόρτισης, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (συνήθως Ni-Cd), ένα κύκλωμα ελέγχου και ένα inverter για τη λειτουργία της λάμπας, αν το φωτιστικό περιέχει λάμπα φθορισμού.

Φωτιστικά ασφαλείας σύνθετης λειτουργίας (sustained). 
Ίδια με τα συνεχούς λειτουργίας με τη διαφορά ότι χρησιμοποιούν άλλη λάμπα για τη λειτουργία τους από την κύρια πηγή τροφοδότησης και άλλη για τη λειτουργία από τη μπαταρία.

Προστασία IP

IP (1ο ψηφίο) (2ο ψηφίο).

Το πρώτο ψηφίο, ορίζει την προστασία έναντι στερεών αντικειμένων.
0 Χωρίς προστασία. (καμιά προστασία).

1 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 50mm.

2 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 12mm.

3 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 2,5mm

4 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 1,0mm

5 Προστασία έναντι σκόνης.(δεν αποτρέπεται η είσοδος της σκόνης χωρίς όμως να εισέρχεται σε μεγάλη ποσότητα).

6 Αδιαπέραστο από σκόνη.
Το δεύτερο ψηφίο, ορίζει την προστασία έναντι υγρών.

0 Χωρίς προστασία. (καμιά προστασία).

1 Προστασία από στάλες νερού.

2 Προστασία από στάλες νερού υπό γωνία 15°.

3 Προστασία από ψεκαζόμενο νερό υπό γωνία 60°.

4 Προστασία από πιτσίλισμα νερού.

5 Προστασία από εκτοξευόμενο νερό από μάνικα από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

6 Προστασία από νερό που εκτοξεύεται με δύναμη.

7 Προστασία από εμβάπτιση σε νερό. (υπό συνθήκες πίεσης και χρόνου).

8 Προστασία από κατάδυση σε νερό. (υπό συνθήκες που ορίζει ο κατασκευαστής).

Additional information

Προϊόν

O-LEDUS8, O-LEDUS16, O-LEDUS8-ES, O-LEDUS8-3H, O-EL8, O-EL8-3H, O-EL8M, O-EL8M-3H, O-EL8C, O-EL8SU, O-EL8SU-3H, O-EL8-PSLR, O-EL8-PSD, O-EL8RBP, O-EL5, O-EL6, O-EL6-3H, O-EL6-PSLR, O-EL6-PSD, O-EL6RB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΑΤΟΝ”