ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

 Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά

NB-983-NG  Ανιχνευτής Φυσικού Αερίου (Natural Gas) με έξοδο Relay 24Vdc και Buzzer >70dB. Κατασκευαστής: Sigma Security
NB-983-LP  Ανιχνευτής Προπανίου (Propane Gas) με έξοδο Relay 24Vdc και Buzzer >70dB Κατασκευαστής: Sigma Security
NB-983-CO  Ανιχνευτής Μονοξειδίου (CO) με έξοδο Relay 24Vdc Κατασκευαστής: Sigma Security

IΝΕ700S-XX (**)   Ανιχνευτής μεθανίου. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ701S-XX  Ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων (*). Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ702S-XX  Ανιχνευτής αερίων πετρελαίου. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ703S-XX   Ανιχνευτής CO. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ704S-XX  Ανιχνευτής υδρογόνου. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ705S-XX   Ανιχνευτής αερίων GPL. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ706S-XX   Ανιχνευτής προπανίου. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ707S-XX   Ανιχνευτής έλλειψης οξυγόνου. Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ708S-XX   Ανιχνευτής αμμωνίας. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ709S-XX  Ανιχνευτής ασετυλίνης. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim

IΝG700S-XX (**)   Ανιχνευτής μεθανίου. Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG701S-XX   Ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων (*). Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG702S-XX   Ανιχνευτής αερίων πετρελαίου. Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG703S-XX  Ανιχνευτής CO. Προστασία IP54 Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG704S-XX   Ανιχνευτής υδρογόνου. Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG705S-XX   Ανιχνευτής GPL. Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG706S-XX   Ανιχνευτής προπανίου. Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG707S-XX   Ανιχνευτής αμμωνίας. Προστασία IP54. Προσυναγερμός: 1000ppm. Συναγερμός: 200ppm. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG708S-XX   Ανιχνευτής αμμωνίας. Προστασία IP54. Προσυναγερμός: 1000ppm. Συναγερμός: 200ppm. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG709S-XX   Ανιχνευτής ασετυλίνης. Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG710H-XX   Ανιχνευτής υπερβολικού οξυγόνου . Προστασία IP54. Προσυναγερμός 24% LEL, Συναγερμός 27% LEL. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG711H-XX  Ανιχνευτής έλλειψης οξυγόνου. Προστασία IP54. Προσυναγερμός 18% LEL, Συναγερμός 15% LEL. Κατασκευαστής: Inim

Σχετικά προϊόντα άλλων εταιριών στην ιστοσελίδα μας: firesys.gr/eaton/gas-detectorswww.firesys.gr/tecnocontrol/gas-detectors-12-24V , firesys.gr/tecnocontrol/gas-detectors-4-20mA

 

Description

• (*)  Οι ανιχνευτές εκκρηκτικών αερίων μπορούν να ανιχνεύσουν ένα από τα ακόλουθα αέρια:   Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη), Πεντάνιο, Εξάνιο, Τολουένη, Αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη), Βουτάνιο.

• (**)  οι κωδικοί ΧΧ αντοστοιχούν στις παρακάτω επιλογές:  ΧΧ= ΟC interface ανιχνευτή με 2 έξοδους Open Collector (Προσυναγερμός, Συναγερμός) ΧΧ= 42 interface ανιχνευτή με έξοδο 4-20 mA XX= RL interface ανιχνευτή με 3 έξοδους Relay (Προσυναγερμός, Συναγερμός, Βλάβη) ΧΧ = ΑS-C interface ανιχνευτή με έξοδο για σύνδεση σε συμβατικό Πίνακα Πυρανίχνευσης XX = AS-M interface ανιχνευτή με  έξοδο για σύνδεση σε module με πρωτόκολλο Enea XX = LE interface ανιχνευτή για σύνδεση με διευθυνσιοδοτημένο πίνακα και πρωτόκολλο Enea

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ”