ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΤΕΧ FIREPRO

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά

Η λειτουργία σε δυνητικά εκρηκτικούς χώρους λόγω επικίνδυνης σκόνης και αερίων, θέτει σε κίνδυνο τον άνθρωπο, τις κτηριακές υποδομές και το περιβάλλον.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων, επιβάλλονται συγκεκριμένες απαιτήσεις που αφορούν τον εξοπλισμό και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες.

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/34/EU, οι γεννήτριες συμπυκνωμένου αερολύματος FirePro ATEX που σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες αναγνωρίζονται από τη σήμανσή τους. Επιπλέον, η σήμανση αναφέρει τα στοιχεία των κατηγοριών ATEX για τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια γεννήτρια συμπυκνωμένου αερολύματος.

Description

Σειρά Προϊόντων FirePro EX

Μοντέλο FP-100EX Για να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας 100EX πατήστε εδώ

Μοντέλο FP-200EX Για να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας 200EX πατήστε εδώ

Μοντέλο FP-500EX Για να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας 500EX πατήστε εδώ

Μοντέλο FP-1200EX Για να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας 1200EX πατήστε εδώ

Μοντέλο FP-2000EX Για να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας 2000EX πατήστε εδώ

Μοντέλο FP-3000EX Για να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας 3000EX πατήστε εδώ

Μοντέλο FP-4200EX Για να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας 4200EX πατήστε εδώ

Μοντέλο FP-5700EX Για να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας 5700EX πατήστε εδώ

Πιστοποιητικό ΑΤΕΧ 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΤΕΧ FIREPRO”