ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

213,28560,48

Όλοι οι πίνακες πυρανίχνευσης πληρούν το πρότυπο ΕΝ54.

Οι αναρτημένες τιμές είναι σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρίας Paradox Hellas. Επικοινωνήστε μαζί μας για μία πολύ καλύτερη προσφορά. Επίσης είμαστε πιστοποιημένοι συνεργάτες της Paradox Hellas.

MATRIX2004R00TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 4 ζωνών.

MATRIX2004R04TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 4 ζωνών και 4 εξόδων ρελέ.

MATRIX2008R00TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 8 ζωνών.

MATRIX2008R08TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 8 ζωνών και 8 εξόδων ρελέ.

MATRIX2012R00TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 12 ζωνών.

MATRIX2012R04TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 12 ζωνών και 4 εξόδων ρελέ.

MATRIX2012R08TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 12 ζωνών και 8 εξόδων ρελέ.

MATRIX2012R12TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 12 ζωνών και 12 εξόδων ρελέ.

MATRIX2016R00TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 16 ζωνών.

MATRIX2016R08TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 16 ζωνών και 8 εξόδων ρελέ.

MATRIX2016R16TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 16 ζωνών και 16 εξόδων ρελέ.

MATRIX2020R00TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 20 ζωνών.

MATRIX2020R04TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 20 ζωνών και 4 εξόδων ρελέ.

MATRIX2020R08TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 20 ζωνών και 8 εξόδων ρελέ.

MATRIX2020R12TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 20 ζωνών και 12 εξόδων ρελέ.

MATRIX2020R16TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 20 ζωνών και 16 εξόδων ρελέ.

MATRIX2020R20TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 20 ζωνών και 20 εξόδων ρελέ.

MATRIX2024R00TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 24 ζωνών.

MATRIX2024R08TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 24 ζωνών και 8 εξόδων ρελέ.

MATRIX2024R16TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 24 ζωνών και 16 εξόδων ρελέ.

MATRIX2024R24TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 24 ζωνών και 24 εξόδων ρελέ.

Σχετικά προϊόντα άλλων εταιριών στην ιστοσελίδα μας: firesys.gr/siemens/control-panels , firesys.gr/teletek/control-panels , firesys.gr/eaton/control-panels , firesys.gr/inim/control-panels

Description

MATRIX2004R00TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 4 ζωνών ▪ Με δυνατότητα σύνδεσης module επέκτασης 4 ρελέ ▪ Μέγιστος αριθμός επαναληπτών 4 ▪ Δυνατότητα επίβλεψης (monitoring), χειρισμού και προγραμματισμού του συστήματος μέσω RS-232 με τη χρήση του ειδικού λογισμικού SmartView και του RS-232/485 module ▪ Δυνατότητα απομακρυσμένης επίβλεψης, χειρισμού και προγραμματισμού του συστήματος μέσω TCP/IP module (προαιρετικό) με τη χρήση του SmartView ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4 ▪ Λειτουργία Intellizone και CrossZone ▪ Λειτουργία Walk Test.

MATRIX2004R04TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 4 ζωνών και 4 εξόδων ρελέ ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2008R00TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 8 ζωνών ▪ Με δυνατότητα σύνδεσης module επέκτασης 8 ρελέ ▪ Μέγιστος αριθμός επαναληπτών 4 ▪ Δυνατότητα επίβλεψης (monitoring), χειρισμού και προγραμματισμού του συστήματος μέσω RS-232 με τη χρήση του ειδικού λογισμικού SmartView και του RS-232/485 module ▪ Δυνατότητα απομακρυσμένης επίβλεψης, χειρισμού και προγραμματισμού του συστήματος μέσω TCP/IP module (προαιρετικό) με τη χρήση του SmartView ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4 ▪ Λειτουργία Intellizone και CrossZone ▪ Λειτουργία Walk Test. 

MATRIX2008R08TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 8 ζωνών και 8 εξόδων ρελέ ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2012R00TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 12 ζωνών ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2012R04TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 12 ζωνών και 4 εξόδων ρελέ ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2012R08TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 12 ζωνών και 8 εξόδων ρελέ ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2012R12TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 12 ζωνών και 12 εξόδων ρελέ ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2016R00TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 16 ζωνών ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2016R08TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 16 ζωνών και 8 εξόδων ρελέ ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2016R16TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 16 ζωνών και 16 εξόδων ρελέ ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2020R00TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 20 ζωνών ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2020R04TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 20 ζωνών και 4 εξόδων ρελέ ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2020R08TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 20 ζωνών και 8 εξόδων ρελέ ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2020R12TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 20 ζωνών και 12 εξόδων ρελέ ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2020R16TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 20 ζωνών και 16 εξόδων ρελέ ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2020R20TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 20 ζωνών και 20 εξόδων ρελέ ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2024R00TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 24 ζωνών ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2024R08TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 24 ζωνών και 8 εξόδων ρελέ ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2024R16TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 24 ζωνών και 16 εξόδων ρελέ ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

MATRIX2024R24TO Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 24 ζωνών και 24 εξόδων ρελέ ▪ Πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4

Additional information

Τιμή / προιόν

MATRIX2004R00TO, MATRIX2004R04TO, MATRIX2008R00TO, MATRIX2008R08TO, MATRIX2012R00TO, MATRIX2012R04TO, MATRIX2012R08TO, MATRIX2012R12TO, MATRIX2016R00TO, MATRIX2016R08TO, MATRIX2016R16TO, MATRIX2020R00TO, MATRIX2020R04TO, MATRIX2020R08TO, MATRIX2020R12TO, MATRIX2020R16TO, MATRIX2020R20TO, MATRIX2024R00TO, MATRIX2024R08TO, MATRIX2024R16TO, MATRIX2024R24TO

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ”