ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

10,1038,00

SF300 TELETEK. Εξωτερική σειρήνα συναγερμού πυρανίχνευσης με 2 φλας LED. Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 54-3.

SF200 TELETEK. Εξωτερική σειρήνα συναγερμού πυρανίχνευσης με φλας 2 LED. Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 54-3.

SF105 TELETEK. Εσωτερική σειρήνα συναγερμού πυρανίχνευσης με κόκκινο φλας. Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 54-3.

SF100 TELETEK. Επιτοίχια σειρήνα με φλας. 2 επίπεδα ήχου και 32 τύποι ήχου.  Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 54-3/23.

Σχετικά προϊόντα άλλων εταιριών στην ιστοσελίδα μας: firesys.gr/eaton/siren , firesys.gr/sigma/siren

Description

SF300 TELETEK. Εξωτερική σειρήνα συναγερμού πυρανίχνευσης με δύο φλας LED. Τροφοδοσία 24V. Στάθμη ήχου 95 dB/1 m Kατανάλωση 90 mA. Πλαστικό περίβλημα. Βαθμός προστασίας IP 54. Διαστάσεις 310x230x60mm. Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 54-3.

SF200 TELETEK. Εξωτερική σειρήνα συναγερμού πυρανίχνευσης με δύο φλας LED. Τροφοδοσία 24V. Στάθμη ήχου 96 dB/1 m Kατανάλωση 90 mA. Πλαστικό περίβλημα. Βαθμός προστασίας IP 54. Διαστάσεις 270x180x85mm. Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 54-3.

SF105 TELETEK. Εσωτερική σειρήνα συναγερμού πυρανίχνευσης με κόκκινο φλας. Τροφοδοσία 24V. Στάθμη ήχου 105 dB/1 m Κατανάλωση 80 mA. διαστάσσεις 80x65x40mm. Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 54-3.

SF100 TELETEK. Επιτοίχια σειρήνα με φλας. 2 επίπεδα ήχου επιλέξιμα με βραχυκυκλωτήρες- 92dB/ 100dB. 32 τύποι ήχου επιλέξιμα με βραχυκυκλωτήρες. Τροφοδοσία 24V. Κατανάλωση ανάλογα με την επιλογή ήχου. Διαστάσεις 102x32mm. Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 54-3/23.

Additional information

Τιμή / προϊόν

SF300, SF200, SF105, SF100

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ”