ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

40,00152,00

Όλες οι αναρτημένες τιμές είναι σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρίας EATON. Επικοινωνήστε μαζί μας για μία πολύ καλύτερη προσφορά.

O-CASB383 Διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα.

O-CASB383-WP Διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα IP65.

O-MASB870 Διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα βάση.

O-MAS850 Διευθυνσιοδοτούμενη σειρήνα βάση.

O-MASC Κάλυμμα για σειρήνα-βάση.

O-MAB870 Διευθυνσιοδοτούμενος φάρος.

O-MRIAD Διευθυνσιοδοτούμενος ενδείκτης ενεργοποίησης ανιχνευτή.

Σχετικά προϊόντα άλλων εταιριών στην ιστοσελίδα μας: firesys.gr/sigma/siren-addressable

Description

O-CASB383 Διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα.

O-CASB383-WP Διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα IP65.

O-MASB870 Για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Ενσωματώνει απομονωτή βραχυκυκλώματος και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τόνου και της ηχητικής έντασης της μέσω του προγραμματισμού του πίνακα. H κατασκευή της επιτρέπει την προσαρμογή οποιουδήποτε διευθυνσιοδοτούμενου ανιχνευτή ειδάλλως το κάλυμμα MASC απαιτείται για την προστασία των συνδέσεων της. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN54.

O-MAS850 Διευθυνσιοδοτούμενη σειρήνα MAS850 για σύνδεση άμεσα σε βρόχο πίνακα πυρανίχνευσης. Ενσωματώνει απομονωτή βραχυκυκλώματος και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τόνου και της ηχητικής έντασης της μέσω του προγραμματισμού του πίνακα. H κατασκευή της επιτρέπει την προσαρμογή οποιουδήποτε διευθυνσιοδοτούμενου ανιχνευτή ειδάλλως το κάλυμμα MASC απαιτείται για την προστασία των συνδέσεών της. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ54.

O-MASC Κάλυμμα για σειρήνα-βάση.

O-MAB870 Διευθυνσιοδοτούμενος φάρος για σύνδεση άμεσα σε βρόχο πίνακα πυρανίχνευσης. Ενσωματώνει απομονωτή βραχυκυκλώματος και χρησιμοποιεί λυχνία LED για την καλύτερη δυνατόν φωτεινή απόδοση. Δυνατότητα επιλογής της συχνότητας φλας και της φωτεινής έντασης μέσω μικροδιακοπτών. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ54. Λεπτομέρειες στο φυλλάδιο MAB870

O-MRIAD Συσκευή οπτικής ένδειξης ενεργοποίησης διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών πυρανίχνευσης για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα. Δεσμεύει μία διεύθυνση ενώ η λειτουργία του μπορεί να προγραμματιστεί μέσω λογισμικού Η/Υ. Χρησιμοποιεί λυχνία LED χαμηλής κατανάλωσης υψηλής φωτεινής απόδοσης. Η κατασκευή του επιτρέπει την απρόσκοπτη θέαση σε 360°. Λεπτομέρειες στο φυλλάδιο MRIAD

Additional information

Προϊόν

O-CASB383, O-CASB383-WP, O-MASB870, O-MAS850, O-MASC, O-MAB870, O-MRIAD

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ”