ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

1,9018,50

F10 SensoMAG TELETEK Θερμικός ανιχνευτής σταθερού θερμικού ορίου 60° C, κλάση A2/S Οπτική ένδειξη 360° με Led, ανάβει κάθε 8 δευτερόλεπτα.

R20 SensoMAG TELETEK Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής, κλάση A1/R Οπτική ένδειξη 360° με Led, ανάβει κάθε 8 δευτερόλεπτα.

S30 SensoMAG  TELETEK Οπτικός ανιχνευτής,  με ενεργοποίηση για καθαρισμό, απαιτείται βάση B24D. Οπτική ένδειξη 360° με Led, ανάβει κάθε 8 δευτερόλεπτα.

M40 SensoMAG TELETEK Οπτικός και θερμοδιαφορικός (κλάση A1/R) ανιχνευτής. Οπτική ένδειξη 360° με Led, ανάβει κάθε 8 δευτερόλεπτα.

B24 SensoMAG TELETEK Βάση για όλους τους συμβατικούς ανιχνευτές SensoMAG. Δυνατότητα κλειδώματος του πυρανιχνευτή στην βάση.

B24D SensoMAG TELETEK Βάση με ενσωματωμένη δίοδο για λειτουργιά της ζώνης ακόμα και αν αφαιρεθεί πυρανιχνευτής από την βάση του.

B24RD SensoMAG TELETEK Βάση με ενσωματωμένη δίοδο και αντίσταση για λειτουργιά της ζώνης ακόμα και αν αφαιρεθεί πυρανιχνευτής από την βάση του.

DB SensoMAG TELETEK Βάση για πρόσθετο χώρο συνδεσμολογίας. Εξάρτημα για όλες τις βάσεις Senso TELETEK.

Σχετικά προϊόντα άλλων εταιριών στην ιστοσελίδα μας: firesys.gr/siemens/convetional-detectors , firesys.gr/eaton/convetional-detectors , firesys.gr/sigma/convetional-detectors

Description

F10 SensoMAG TELETEK Θερμικός ανιχνευτής σταθερού θερμικού ορίου 60° C, κλάση A2/S Οπτική ένδειξη 360° με Led, ανάβει κάθε 8 δευτερόλεπτα. Τάση λειτουργίας: 9-30 VDC. Ρεύμα συναγερμού: 20mA.

R20 SensoMAG TELETEK Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής, κλάση A1/R Οπτική ένδειξη 360° με Led, ανάβει κάθε 8 δευτερόλεπτα. Τάση λειτουργίας: 9-30 VDC. Ρεύμα συναγερμού: 20mA.

S30 SensoMAG  TELETEK Οπτικός ανιχνευτής (ανιχνευτής καπνού),  με ενεργοποίηση για καθαρισμό, απαιτείται βάση B24D. Οπτική ένδειξη 360° με Led, ανάβει κάθε 8 δευτερόλεπτα. Τάση λειτουργίας: 9-30 VDC. Ρεύμα συναγερμού: 20mA

M40 SensoMAG TELETEK Οπτικός και θερμοδιαφορικός (κλάση A1/R) ανιχνευτής. Οπτική ένδειξη 360° με Led, ανάβει κάθε 8 δευτερόλεπτα. Τάση λειτουργίας: 9-30 VDC. Ρεύμα συναγερμού: 20mA.

B24 SensoMAG TELETEK Βάση για όλους τους συμβατικούς ανιχνευτές SensoMAG. Δυνατότητα κλειδώματος του πυρανιχνευτή στην βάση. Συμβατή με όλους τους πίνακες πυρανίχνευσης της αγοράς που έχουν κατανάλωση ρεύματος σε συναγερμό 10mA – 20mA.

B24D SensoMAG TELETEK Βάση με ενσωματωμένη δίοδο για λειτουργιά της ζώνης ακόμα και αν αφαιρεθεί πυρανιχνευτής από την βάση του. Συμβατή με όλους τους πίνακες πυρανίχνευσης της αγοράς που έχουν κατανάλωση ρεύματος σε συναγερμό 20mA .

B24RD SensoMAG TELETEK Βάση με ενσωματωμένη δίοδο και αντίσταση για λειτουργιά της ζώνης ακόμα και αν αφαιρεθεί πυρανιχνευτής από την βάση του. Συμβατή με όλους τους πίνακες πυρανίχνευσης της αγοράς που έχουν κατανάλωση ρεύματος σε συναγερμό 40mA – 50mA.

DB SensoMAG TELETEK Βάση για πρόσθετο χώρο συνδεσμολογίας. Εξάρτημα για όλες τις βάσεις Senso TELETEK.

Additional information

Τιμή / προϊόν

F10 SENSOMAG, R20 SENSOMAG, S30 SENSOMAG, M40 SENSOMAG, B24 SENSOMAG, B24D SENSOMAG, B24RD SENSOMAG, B12 SENSOMAG, DB SENSOMAG

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ”