ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΦΡΟΥ AFFF

41,0051,00

Ο πυροσβεστήρας αφρού είναι κατάλληλος για πυρκαγιές κατηγορίας Α (ξύλο, χαρτί, κλπ) και Κατηγορίας Β (εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, πετρέλαιο, κλπ). Διαθέτουμε πυροσβεστήρες αφρού κατασκευασμένους στην Ευρώπη.

Όλοι οι πυροσβεστήρες μας διαθέτουν πιστοποίηση CE και ΕΝ 3, όπως απαιτεί η ελληνική νομοθεσία.

Description

Ο πυροσβεστήρας αφρού είναι κατάλληλος για πυρκαγιές κατηγορίας Α (ξύλο, χαρτί, κλπ) και Κατηγορίας Β (εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, πετρέλαιο, κλπ). Δεν αφήνουν κατάλοιπα ύστερα από τη χρήση τους.

Ο αφρός έχει τις εξής ιδιότητες: μόνωση, ψύξη και δημιουργία ενός φράγματος ατμού. 

Ειδικά για τα καύσιμα καλύπτει την επιφάνεια του καυσίμου, δημιουργώντας ένα στρώμα μόνωσης μεταξύ της πηγής θερμότητας και της παροχής καυσίμου. Μπορεί να ψύξει την επιφάνεια του καυσίμου κάτω από τη  θερμοκρασία ανάφλεξης του.

Δεν ενδείκνυται η χρήση του πυροσβεστήρα αφρού για ηλεκτρικές συσκευές που διαρρέονται από ρεύμα.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΦΡΟΥ AFFF”