ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

32,00626,00

Όλες οι αναρτημένες τιμές είναι σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρίας EATON. Επικοινωνήστε μαζί μας για μία πολύ καλύτερη προσφορά.

O-MIO324 Μονάδα διασύνδεσης 3 εισόδων/εξόδων.

O-MIO1240 Μονάδα διασύνδεσης  εισόδου/εξόδου.

O-MSI850 Μονάδα διακλάδωσης βρόχου.

O-MIU871 Μονάδα διασύνδεσης συμβατικών συσκευών.

O-MSU840 Μονάδα διασύνδεσης συμβατικών συσκευών 2 ζωνών.

O-MPU424 Μονάδα διασύνδεσης συμβατικών σειρήνων 4 γραμμών.

O-MCIM Μονάδα επιτήρησης.

O-MCOM Μονάδα ελέγχου.

O-MCOM-S Μονάδα ελέγχου συμβατικών σειρήνων.

Description

O-MIO324 Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα διασύνδεσης MIO324 3 εισόδων/εξόδων για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Παρέχει δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας και προγραμματισμού όλων των εισόδων/εξόδων που διαθέτει. Επιτηρεί τις γραμμές σύνδεσης για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα. Διαθέτει ενδεικτικό LED στην πρόσοψη για την ένδειξη κατάστασης συναγερμού. Περισσότερες πληροφορίες στο φυλλάδιο MIO324

O-MIO1240 Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα διασύνδεσης 1 εισόδου / εξόδου για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Η έξοδος χρησιμοποιεί ψυχρή επαφή (ρελέ) ανοχής 230Vac 3A. Παρέχει δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας και προγραμματισμού όλων των εισόδων/εξόδων που διαθέτει. Επιτηρεί τις γραμμές σύνδεσης για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα. Διαθέτει ενδεικτικό LED στην πρόσοψη για την ένδειξη κατάστασης συναγερμού. Περισσότερες πληροφορίες στο φυλλάδιο MIO1240

O-MSI850 Μονάδα διακλάδωσης βρόχου MSI850 για σύνδεση άμεσα σε βρόχο πίνακα πυρανίχνευσης.
Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διακλάδωσης βρόγχου ώστε να καλύψει απομακρυσμένες περιοχές. Το συνολικό μήκος του βρόγχου μαζί με τις διακλαδώσεις δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2Κm. για καλώδιο 1,5mm. Όλες οι συσκευές που συνδέονται στο MSΙ850 πρέπει να είναι διευθυνσιοδοτούμενες. Διαθέτει ενδεικτικό LED στην πρόσοψη για την επισήμανση τυχόν σφάλματος. Περισσότερες πληροφορίες στο φυλλάδιο MSI850

O-MIU871 Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα MIU871 διασύνδεσης 2 ζωνών, συμβατικών ανιχνευτών και μπουτόν αναγγελίας φωτιάς αντίστοιχα, για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Επιτηρεί τις γραμμές σύνδεσης για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα. Διαθέτει ενδεικτικό LED στην πρόσοψη για την ένδειξη κατάστασης συναγερμού. Περισσότερες πληροφορίες στο φυλλάδιο MIU871

O-MSU840 Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα MSU840 διασύνδεσης 2 ζωνών συμβατικών ανιχνευτών και μπουτόν αναγγελίας φωτιάς αντίστοιχα, 2 γραμμών για σύνδεση συμβατικών σειρήνων και μιας εξόδου ξηρού τύπου (relay). Δεσμεύει μία διεύθυνση ενώ επιτηρεί όλες τις γραμμές σύνδεσης για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα. Διαθέτει ενδεικτικό LED στην πρόσοψη για την ένδειξη κατάστασης συναγερμού. Τροφοδοτείται από εξωτερικό τροφοδοτικό 24Vdc. Περισσότερες πληροφορίες στο φυλλάδιο MSU840

O-MPU424 Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα MPU424 διασύνδεσης 4 γραμμών συμβατικών σειρήνων για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Δεσμεύει μία διεύθυνση ενώ επιτηρεί όλες τις γραμμές σύνδεσης για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα. Διαθέτει έξοδο ψυχρής επαφής (ρελέ). Περιλαμβάνει τροφοδοτικό αλλά και μπαταρία εφεδρείας. Περισσότερες πληροφορίες στο φυλλάδιο MPU424

O-MCIM Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα MCIM διασύνδεσης 1 εισόδου για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Παρέχει δυνατότητα προγραμματισμού της λειτουργίας της επιτρέποντας την επιτήρηση μη διευθυνσιοδοτούμενων συσκευών όπως διακοπτών ροής, πινάκων κατάσβεσης κ.α. Επιτηρεί τη γραμμή εισόδου για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα. Περισσότερες πληροφορίες στο φυλλάδιο MCIM

O-MCOM Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα MCOM διασύνδεσης 1 εξόδου για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Παρέχει δυνατότητα προγραμματισμού της λειτουργίας της επιτρέποντας την επιτήρηση μη διευθυνσιοδοτούμενων συσκευών όπως μαγνητών συγκράτησης θυρών, συστημάτων ελέγχου πρόσβασης κ.α. Επιτηρεί τη γραμμή εξόδου για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα. Περισσότερες πληροφορίες στο φυλλάδιο MCOM

O-MCOM-S Μονάδα ελέγχου συμβατικών σειρήνων. Περισσότερες πληροφορίες στο φυλλάδιο MCOM-S

Additional information

Προϊόν

O-MIO324, O-MIO1240, O-MSI850, O-MIU871, O-MSU840, O-MPU424, O-MCIM, O-MCOM, O-MCOM-S

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ”