ΔΙΕΥΘ/ΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά

SmartLight/S,  SmartLight/G, SmartLoop 1010/G,  SmartLoop 1010/P, SmartLoop 2080/G, SmartLoop 2080/P

Σχετικά προϊόντα άλλων εταιριών στην ιστοσελίδα μας: firesys.gr/eaton/control-panels-addressable

Description

SmartLight/S  Διευθυνσιοδοτουμένος πίνακας ενός βρόγχου. (Δεν επεκτείνεται και δεν συνδέεται σε δίκτυο). Δέχεται έως 64 περιφερειακά. 15 Ζώνες.
SmartLight/G Διευθυνσιοδοτουμένος πίνακας ενός βρόγχου. (Δεν επεκτείνεται και δεν συνδέεται σε δίκτυο). Δέχεται έως 240 περιφερειακά. 30 Ζώνες.
SmartLoop 1010/G  Διευθυνσιοδοτουμένος πίνακας ενός βρόγχου. (Δεν επεκτείνεται και συνδέεται σε δίκτυο). LCD Display.
SmartLoop 1010/P   Διευθυνσιοδοτουμένος πίνακας ενός βρόγχου. (Δεν επεκτείνεται και συνδέεται σε δίκτυο). LCD Display και 48 led στην πρόσοψη. Δέχεται module θερμικού εκτυπωτή. (Δεν περιλαμβάνεται).
SmartLoop 2080/G  Διευθυνσιοδοτουμένος Πίνακας 2 βρόγχων επεκτεινόμενων στους 8. Συνδέεται σε δίκτυο. Πρόσοψη με LCD Display.
SmartLoop 2080/P  Διευθυνσιοδοτουμένος πίνακας 2 βρόγχων επεκτεινόμενων στους 8. Συνδέεται σε δίκτυο. LCD Display και 48 led στην πρόσοψη. Δέχεται module θερμικού εκτυπωτή. (Δεν περιλαμβάνεται).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΔΙΕΥΘ/ΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ”