ΑΝΤ/ΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

Πιστοποιημένο αντιφλεκτικό βερνίκι 2 συστατικών βάσεως νερού , κατάλληλο για την προστασία ξύλινων επιφανειών από το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μετά από κατάλληλη εφαρμογή μετατρέπει τις επιφάνειες σε δύσκολα αναφλέξιμες. (κλάση Β1 κατά DIN 4102-1:1998-05 και κλάση B-s1,d0 κατά ΕΝ 13501-1:2007, 450g/m2). Πιστοποιημένο από ευρωπαϊκό ινστιτούτο, εγκεκριμένο από την πυροσβεστική  υπηρεσία. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες ξύλου κάθε είδους καθώς και για επιφάνειες παραγώγων φυσικού ξύλου ( MDF κτλ.). Δεν ενδείκνυται για χρήση σε συνθετικές επιφάνειες (μελανίνη κτλ.)

Description

Τεχνικά: Απόχρωση – Διάφανο

Δεδομένα: Ειδικό Βάρος Α=1,15 kg/lt B=1,32 kg/lt A+B=1,25 kg/lt

Στερεά 71,95% κατά όγκο 79,70% κατά βάρος

Θεωρητική Καλυπτικότητα 450g/m2 ή 350ml/m2 (για κλάση Β1)

Σχέση Ανάμιξης Α:Β 1:1 κατά όγκο

Χρόνος Ζωής Μίγματος 5-8 hr (25ºC)

VOC – ΠΟΕ A: 90g/lt, B: 90g/lt

Έτοιμο προς χρήση μέγιστο: (Α+Β+5% νερό)  90g/lt

ΟΡΙΑ ΕΕ (2010): 140g/lt

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Ειδικά επιχρίσματα δυο συστατικών, επιβράδυνση φλόγας προστασία από φωτιά, τύπος Υ

Χρόνοι Ξήρανσης (25˚C): Πλήρους σκλήρυνσης 72 hrs

Επαναβαφή 48-72 hrs αφού λειανθεί καλά η επιφάνεια (Οι παραπάνω χρόνοι είναι ενδεικτικοί και εξαρτώνται από το ποσοστό αραίωσης, την υγρασία και τη θερμοκρασία)

Προετοιμασία Επιφάνειας: Η προς βαφή επιφάνεια θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και καθαρή, απαλλαγμένη  από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση όπως σαθρά κομμάτια, σκόνες, λάδια, γράσο κ.α. Ελαιώδη ή ρητινούχα ξύλα, θα πρέπει να καθαρίζονται με διαλυτικό. Δεν ενδείκνυται να βάφεται σε επιφάνειες που είναι ήδη βαμμένες με παλαιά χρώματα, ιδίως όταν αυτά σχηματίζουν υμένα ( φιλμ). Σε αυτή την περίπτωση κα πρέπει οι επιφάνειες να καθαρίζονται με μηχανικά ή χημικά μέσα, ώστε να καθαριστούν εντελώς και να εμφανιστεί η ξύλινη επιφάνεια. Στην περίπτωση που απαιτείται προστασία κατά εντόμων ή μυκήτων, προτείνεται η εφαρμογή συντηρητικού ξύλου αλλά σε λεπτή στρώση, χωρίς δηλαδή τη δημιουργία υμένα. Σε αυτή την περίπτωση η επαναβαφή θα πρέπει να γίνει αφού ξηραθεί εντελώς η στρώση του συντηρητικού.

Τρόποι Εφαρμογής: Αναμιγνύεται τα δύο συστατικά. Έπειτα, το βερνίκι εφαρμόζεται απ’ ευθείας στο ξύλο με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Για χρήση με πιστόλι, αραιώνεται με νερό 5%. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές με πολύ υψηλή υγρασία. Σε περιοχές όπου αναμένεται περιστασιακή ή βραχυπρόθεσμη εμφάνιση υγρασίας είναι απαραίτητη η επαναβαφή με προστατευτικό βερνίκι. Σε περίπτωση επιφανειών όπου αναμένεται να δεχθούν μηχανική καταπόνηση ή υψηλή τριβή (σκάλες, δάπεδα κ.α.) θα πρέπει η επιφάνεια να επαναβαφεί με προστατευτικό βερνίκι, και θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά η κατάσταση του φιλμ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν φθείρεται η πυράντοχη στρώση. Η επαναβαφή γίνεται αφού πρώτα στεγνώσει και λειανθεί κατάλληλα η επιφάνεια. Μετά την ξήρανση να μην έρχεται σε επαφή με νερό, υγρασία και καθαριστικά υγρά. Προτεινόμενο πάχος φιλμ 450 g/m2 ι 350ml/m2 (για κλάση 1) σε μία ή δύο στρώσεις. Θερμοκρασία εφαρμογής 10-35˚C Υγρασία ξύλου < 15% Προτεινόμενοι διαλύτες νερό Υγρασία < 80% σχετική υγρασία.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΑΝΤ/ΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ”