ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Ανταγωνιστικό προϊόν ευρωπαϊκής προέλευσης σε ανταγωνιστική τιμή.

Αυτόνομος ανιχνευτής αερίων (εκρηκτικών) της εταιρίας DURAN ELECTRONICA (Ισπανική εταιρία) σχεδιασμένος για την ανίχνευση εκρηκτικών αερίων, με πολλές δυνατότητες προγραμματισμού. Παρέχεται με φωτιζόμενη οθόνη 16 Χ ​​2 γραμμών, τρία πλήκτρα , προγραμματιζόμενα επίπεδα συναγερμού και προγραμματιζόμενο εσωτερικό ήχο σε κάθε πιθανή κατάσταση (προ-συναγερμός, συναγερμός).

Δεν χρειάζεται να συνδεθεί σε πίνακα και για τον λόγο αυτόν αποτελεί ιδανική λύση όταν απαιτείται η απόκτηση ενός ανιχνευτή αερίου σε πολύ μικρές εγκαταστάσεις (π.χ. εργαστήρια πανεπιστημίων, συνεργεία, μαγειρεία, μικρές βιοτεχνίες, αποστακτήρια κλπ). Δυνατότητα λειτουργίας και ως τμήμα ενός κεντρικού ελέγχου μέσω πίνακα (σε εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχει πίνακας)

*Παρέχεται ειδική έκδοση για ανιχνευτή ασετυλίνης (ακετυλένιο ή αιθίνιο).

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του εντός Αττικής. Σε περίπτωση παραγγελίας από επαρχία μπορούμε να σας αποστείλουμε το σύστημα έτοιμο προς εγκατάσταση έχοντας προδιαγράψει όλες τις παραμέτρους που απαιτούνται για την τοποθέτησή του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή.

Ενδεικτική τιμή για ανιχνευτή ασετυλίνης Duran Electronica 380 €.

Προσφορά συστήματος ασετυλίνης άλλων προϊόντων στην ιστοσελίδα μας: firesys.gr/gas-system-detection-acetylene

Description

Αυτόνομος προγραμματιζόμενος ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων της εταιρίας DURAN ELECTRONICA (Ισπανική εταιρία), σχεδιασμένος για την ανίχνευση εκρηκτικών αερίων. Παρέχεται με φωτιζόμενη οθόνη 16 Χ ​​2 γραμμών, τρία πλήκτρα , προγραμματιζόμενα επίπεδα συναγερμού και προγραμματιζόμενο εσωτερικό ήχο σε κάθε πιθανή κατάσταση (προ-συναγερμός, συναγερμός).

Δεν χρειάζεται να συνδεθεί σε πίνακα και για τον λόγο αυτόν αποτελεί ιδανική λύση όταν απαιτείται η απόκτηση ενός ανιχνευτή αερίου σε πολύ μικρές εγκαταστάσεις (π.χ. εργαστήρια πανεπιστημίων, συνεργεία, μαγειρεία, μικρές βιοτεχνίες, αποστακτήρια κλπ). Δυνατότητα λειτουργίας και ως τμήμα ενός κεντρικού ελέγχου μέσω πίνακα (σε εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχει πίνακας).

Δυνατότητα αναστολής λειτουργίας του αισθητήρα προκειμένου να αποφεύγεται η απρόσκοπτη ενεργοποίηση του σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης.

Διαθέσιμα αέρια: μεθάνιο – φυσικό αέριο , βουτάνιο – προπάνιο, υδρογόνο , επτάνιο, εξάνιο, πεντάνιο , μεθανόλη, στυρόλιο (στυρένιο ή αιθενυλοβενζόλιο ή βινυλοβενζόλιο ή φαινυλοαιθένιο ή φαινυλοαιθυλένιο ), αιθάνιο , αιθανόλη, αιθυλένιο , προπυλένιο, ακετόνη , αμμωνία , κυκλοεξάνιο , κυκλοπεντάνιο , διοξάνιο, οξικό βουτύλιο , οξικό αιθυλεστέρα, οξικό οξύ , ισοβουτυλική αλκοόλη , ισοπροπυλική αλκοόλη, δεκάνιο, βενζόλιο, οκτάνιο , βουτανόνη ή 2-οξοβουτάνιο ή β-κετοβουτάνιο ή αιθυλομεθυλοκετόνη ή αιθυλομεθυλοφορμαλδεΰδη , εννεάνιο , προπανόλη, τολουόλιο, ξυλόλιο και κηροζίνη.

Ειδική έκδοση ανιχνευτή ασετυλίνης (ακετυλένιο ή αιθίνιο).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *