ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

 Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά

NB-983-NG  Ανιχνευτής Φυσικού Αερίου (Natural Gas) με έξοδο Relay 24Vdc και Buzzer >70dB. Κατασκευαστής: Sigma Security
NB-983-LP  Ανιχνευτής Προπανίου (Propane Gas) με έξοδο Relay 24Vdc και Buzzer >70dB Κατασκευαστής: Sigma Security
NB-983-CO  Ανιχνευτής Μονοξειδίου (CO) με έξοδο Relay 24Vdc Κατασκευαστής: Sigma Security

IΝΕ700S-XX (**)   Ανιχνευτής μεθανίου. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ701S-XX  Ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων (*). Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ702S-XX  Ανιχνευτής αερίων πετρελαίου. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ703S-XX   Ανιχνευτής CO. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ704S-XX  Ανιχνευτής υδρογόνου. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ705S-XX   Ανιχνευτής αερίων GPL. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ706S-XX   Ανιχνευτής προπανίου. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ707S-XX   Ανιχνευτής έλλειψης οξυγόνου. Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ708S-XX   Ανιχνευτής αμμωνίας. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝΕ709S-XX  Ανιχνευτής ασετυλίνης. Αντιεκρηκτικού τύπου. Κατασκευαστής: Inim

IΝG700S-XX (**)   Ανιχνευτής μεθανίου. Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG701S-XX   Ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων (*). Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG702S-XX   Ανιχνευτής αερίων πετρελαίου. Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG703S-XX  Ανιχνευτής CO. Προστασία IP54 Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG704S-XX   Ανιχνευτής υδρογόνου. Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG705S-XX   Ανιχνευτής GPL. Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG706S-XX   Ανιχνευτής προπανίου. Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG707S-XX   Ανιχνευτής αμμωνίας. Προστασία IP54. Προσυναγερμός: 1000ppm. Συναγερμός: 200ppm. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG708S-XX   Ανιχνευτής αμμωνίας. Προστασία IP54. Προσυναγερμός: 1000ppm. Συναγερμός: 200ppm. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG709S-XX   Ανιχνευτής ασετυλίνης. Προστασία IP54. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG710H-XX   Ανιχνευτής υπερβολικού οξυγόνου . Προστασία IP54. Προσυναγερμός 24% LEL, Συναγερμός 27% LEL. Κατασκευαστής: Inim
ΙΝG711H-XX  Ανιχνευτής έλλειψης οξυγόνου. Προστασία IP54. Προσυναγερμός 18% LEL, Συναγερμός 15% LEL. Κατασκευαστής: Inim

Σχετικά προϊόντα άλλων εταιριών στην ιστοσελίδα μας: firesys.gr/eaton/gas-detectors , firesys.gr/duran-electronica/toxic-gas-detectors , firesys.gr/duran-electronica/explode-gas-detectors , www.firesys.gr/tecnocontrol/gas-detectors-12-24V , firesys.gr/tecnocontrol/gas-detectors-4-20mA

 

Description

• (*)  Οι ανιχνευτές εκκρηκτικών αερίων μπορούν να ανιχνεύσουν ένα από τα ακόλουθα αέρια:   Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη), Πεντάνιο, Εξάνιο, Τολουένη, Αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη), Βουτάνιο.

• (**)  οι κωδικοί ΧΧ αντοστοιχούν στις παρακάτω επιλογές:  ΧΧ= ΟC interface ανιχνευτή με 2 έξοδους Open Collector (Προσυναγερμός, Συναγερμός) ΧΧ= 42 interface ανιχνευτή με έξοδο 4-20 mA XX= RL interface ανιχνευτή με 3 έξοδους Relay (Προσυναγερμός, Συναγερμός, Βλάβη) ΧΧ = ΑS-C interface ανιχνευτή με έξοδο για σύνδεση σε συμβατικό Πίνακα Πυρανίχνευσης XX = AS-M interface ανιχνευτή με  έξοδο για σύνδεση σε module με πρωτόκολλο Enea XX = LE interface ανιχνευτή για σύνδεση με διευθυνσιοδοτημένο πίνακα και πρωτόκολλο Enea

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *