ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

248,001.587,20

Όλες οι αναρτημένες τιμές είναι σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρίας Olympia electronics. Επικοινωνήστε μαζί μας για μία πολύ καλύτερη προσφορά.

BS-304 Πίνακας ανίχνευσης αερίου 4 εισόδων. Σε κάθε είσοδο μπορεί να συνδεθεί μόνο ένας ανιχνευτής αερίου 4-20 mA.

BS-308 Πίνακας ανίχνευσης αερίου 8 εισόδων. Σε κάθε είσοδο μπορεί να συνδεθεί μόνο ένας ανιχνευτής αερίου 4-20 mA.

BS-312 Πίνακας ανίχνευσης αερίου 12 εισόδων. Σε κάθε είσοδο μπορεί να συνδεθεί μόνο ένας ανιχνευτής αερίου 4-20 mA.

BS-316 Πίνακας ανίχνευσης αερίου 16 εισόδων. Σε κάθε είσοδο μπορεί να συνδεθεί μόνο ένας ανιχνευτής αερίου 4-20 mA.

Α-304 Κάρτα επέκτασης 4 ζωνών προσθήκης ανιχνευτών για BS-304, BS-308, BS-312

Σχετικά προϊόντα άλλων εταιριών στην ιστοσελίδα μας: firesys.gr/inim/control-panel-gas , firesys.gr/eaton/control-panel-eaton

Clear

Description

BS-304 Πίνακας ανίχνευσης αερίου 4 εισόδων. Σε κάθε είσοδο μπορεί να συνδεθεί μόνο ένας ανιχνευτής αερίου 4-20 mA.

BS-308 Πίνακας ανίχνευσης αερίου 8 εισόδων. Σε κάθε είσοδο μπορεί να συνδεθεί μόνο ένας ανιχνευτής αερίου 4-20 mA.

BS-312 Πίνακας ανίχνευσης αερίου 12 εισόδων. Σε κάθε είσοδο μπορεί να συνδεθεί μόνο ένας ανιχνευτής αερίου 4-20 mA.

BS-316 Πίνακας ανίχνευσης αερίου 16 εισόδων. Σε κάθε είσοδο μπορεί να συνδεθεί μόνο ένας ανιχνευτής αερίου 4-20 mA.

Α-304 Κάρτα επέκτασης 4 ζωνών προσθήκης ανιχνευτών για BS-304, BS-308, BS-312

Οι πίνακες διαθέτουν οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) και σειρά με ενδεικτικά LED που πληροφορούν τον χρήστη για την κατάστασή τους. Τα ενδεικτικά LED δίνουν γενικές πληροφορίες (π.χ. αν ένας συναγερμός είναι αληθής, τότε το ενδεικτικό LED γενικού συναγερμού θα ανάψει) και στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες για κάθε συμβάν (π.χ Συναγερμός 1: 10% LIE ALARM 1). Δέχονται μία μπαταρία 12V – 7Ah Pb.

Κάτω από την οθόνη βρίσκονται 6 πλήκτρα ελέγχου για τον πίνακα. Σε κάθε πλήκτρο υπάρχει αριθμός από 1-6 που αντιστοιχεί στις κινήσεις αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, εισαγωγή, έξοδος ( έξοδος ή ένα βήμα πίσω). Γενικά με την πίεση ενός πλήκτρου, μια ενέργεια λαμβάνει χώρα άμεσα ή εμφανίζεται στην οθόνη ένα μενού με λειτουργίες. Μέσα στο μενού τα πλήκτρα 1, 2, 3, 4 λειτουργούν σαν πλήκτρα κίνησης του κέρσορα μέσα στο μενού, το πλήκτρο 5 (εισαγωγή) για επιλογή και το πλήκτρο 6 (έξοδος) για επιστροφή.

 

Additional information

Τιμή / προιόν

BS-304, BS-308, BS-312, BS-316, A-304

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *