ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Ανταγωνιστικό προϊόν ευρωπαϊκής προέλευσης σε ανταγωνιστική τιμή.

Αυτόνομος ανιχνευτής αερίων (τοξικών) της εταιρίας DURAN ELECTRONICA (Ισπανική εταιρία) σχεδιασμένος για την ανίχνευση τοξικών αερίων, με πολλές δυνατότητες προγραμματισμού. Χρησιμοποιεί ηλεκτροχημικούς αισθητήρες και υπέρυθρες δέσμες για την ανίχνευση των αντίστοιχων αερίων (π.χ. διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου κλπ).

Δυνατότητα λειτουργίας ως ανεξάρτητης μονάδας ή ως τμήμα ενός κεντρικού ελέγχου μέσω πίνακα (σε εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχει πίνακας).

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του εντός Αττικής. Σε περίπτωση παραγγελίας από επαρχία μπορούμε να σας αποστείλουμε το σύστημα έτοιμο προς εγκατάσταση έχοντας προδιαγράψει όλες τις παραμέτρους που απαιτούνται για την τοποθέτησή του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή.

Description

Αυτόνομος ανιχνευτής αερίων (τοξικών) της εταιρίας DURAN ELECTRONICA (Ισπανική εταιρία) σχεδιασμένος για την ανίχνευση τοξικών αερίων, με πολλές δυνατότητες προγραμματισμού. Χρησιμοποιεί ηλεκτροχημικούς αισθητήρες και υπέρυθρες δέσμες για την ανίχνευση των αντίστοιχων αερίων (π.χ. διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου κλπ).

Δυνατότητα λειτουργίας ως ανεξάρτητης μονάδας ή ως τμήμα ενός κεντρικού ελέγχου μέσω πίνακα (σε εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχει πίνακας).

Παρέχεται με φωτιζόμενη οθόνη 16 Χ ​​2 γραμμών, τρία πλήκτρα , προγραμματιζόμενα επίπεδα συναγερμού και προγραμματιζόμενο εσωτερικό ήχο σε κάθε πιθανή κατάσταση (προ-συναγερμός, συναγερμός). Με εργοστασιακές ρυθμίσεις έτσι ώστε να μην απαιτείται βαθμονόμηση κατά την εκκίνησή του.

Διαθέσιμα αέρια: Μονοξείδιο του άνθρακα CO, διοξείδιο του αζώτου ΝΟ2, αμμωνία ΝΗ3, υδρόθειο Η2S, χλώριο Cl2, διοξείδιο του άνθρακα CO2 οξυγόνο Ο2.

Ο ανιχνευτής πραγματοποιεί έλεγχο κάθε 30 λεπτά. Αν η διαφορά στην μέτρηση είναι μικρότερη από 2% τότε αυτόματα αναπροσαρμόζεται η ένδειξη στο μηδέν, αν όχι τότε δείχνει την πραγματική τιμή.

Δεν επηρεάζονται οι μετρήσεις του από τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις του χώρου, διαθέτοντας αυτόματη θερμική αντιστάθμιση.

parameters data tox

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *