ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Πάλλας Δημήτριος

Λ. Ειρήνης 53, Πέραμα Αττικής, ΤΚ 18863

τηλ: 2130356013 – κιν: 6946177085

Email: firesys@mail.com